Landelijke campagne met Annamolen Keent

De markante, 100 jaar oude, Sint Annamolen van Keent wordt later dit jaar in heel Nederland een beetje bekend. Eind 2012 en in 2013 zal de molen, samen met een aantal NLDoet vrijwilligers, figureren in een grote mediacampagne van het Oranje-fonds. De reclamecampagne roept mensen op het Oranje fonds te steunen door Vriend van het Oranje fonds te worden.

Annamolen en vrijwilligers figureren in campagne Oranje Fonds

De tv-opnames voor de reclamespotjes voor het Oranje fonds op de verschillende tv-kanalen  zijn in maart al gemaakt tijdens NLDoet. Toen volgende een cameraploeg en een productieteam al een hele dag een groep vrijwilligers op de Sint Annamolen met de camera. Deze vrijwilligers hadden zich in het kader van NLDoet aangemeld om mee te komen helpen de uit 1911/1912 daterende Sint Annamolen binnen te komen witten.

Deze week werden een hele dag foto’s gemaakt voor de begeleidende print-campagne voor Vrienden van het Oranje fonds. Deze campagne is later dit jaar te zien in dag- en weekbladen, magazines, abri’s. Ook werden er foto’s gemaakt voor een advertentiecampagne op internet.

Het Oranje Fonds steunt allerhande maatschappelijke initiatieven en projecten zoals de Burendag en NLDoet. Dat doet het fonds door financiële of inhoudelijke steun aan de organisatoren van dit soort activiteiten te bieden. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het fonds maatschappelijke ontwikkelingen die gericht zijn op het vergroten van de betrokkenheid en samenhang in onze samenleving. Vergroten van de betrokkenheid bij onze samenleving, daar draait het om.