Wie komt helpen bij NLDoet

Vastleggen in volledig scherm 7-1-2016 085812.bmp

Molenstichting Weerterland doet al enkele jaren mee aan NLDoet, de landelijke actie van het OranjeFonds waarbij vrijwilligers een of twee dagen vrijwilligersorganisaties komen helpen.

NLDoet is, door de opzet waarbij vrijwilligers vrijwilligers helpen bij uitstek ook een campagne die er uitstekend aan bijdraagt dat vrijwilligersorganisatie, wat we als Molenstichting Weerterland ook zijn, kortdurende, kleinere projecten kunnen realiseren die normaal blijven liggen.

Bovendien biedt NLDoet je als organisatie ook een mogelijkheid je activiteiten eens wat breder onder de aandacht te brengen en mensen met je organisatie kennis te laten maken. En als vrijwilliger helpen biedt altijd veel voldoening. Dan is het slechts bijzaak dat een of twee dagen klussen en karweien tijdens NLDoet ook nog eens erg gezellig en uitstekend voor de teambulding is.

Voor NLDoet van 2016 hebben we als Molenstichting twee projecten aangemeld.

Annamolen Keent

  • Na de winter opknappen en onderhouden van de bijentuin bij de Sint Annamolen aan de Keenterstraat en het opknappen en aanpoten en inzaaien van de molenberg van de molen met bijen- en insectenvriendelijke molenberg als onderdeel van project De Molenberg Zzzoemt.
  • Vastleggen in volledig scherm 28-10-2015 123258.bmp
  • Het opschonen van de verwilderde fruitboomgaard aan de Bocholterweg recht tegenover de molen. Dit is echt een klus voor een groep vrijwilligers die een dag eens flink in de natuur wil werken om zo de biotoop van de molen aan de Keenterstraat te verbeteren
  • Vastleggen in volledig scherm 28-10-2015 123402.bmp

Aanmelden voor deze klus bij de Annamolen

 

De Nijverheid Stramproy

  • Het maken van een plek voor het plaatsen van twee of drie bijenkasten en het bouwen van een insectenhotel voor de in de buurtmolentuin solitair levende insecten, hommels, vlinders.

Bouwen insectenhotel bij molen De Nijverheid

Aanmelden voor de klus bij De Nijverheid

Vrijwilligers klussen al 2000 uur rond Nijsmolen

Rustig uitslapen op zaterdagmorgen komt er al maanden niet meer van voor veel mensen die in Stramproy in de omgeving van de monumentale molen De Nijverheid, de Nijsmolen, wonen. Iedere zaterdagmorgen, maar ook regelmatig op doordeweekse avonden, wordt er rondom deze markante beltkorenmolen stevig gekarweid. Een grote groep vrijwilligers is wekelijks in de weer met het opnieuw bestraten van het terrein voor de molen. Ook hielpen vrijwilligers bij het plaatsen van een nieuw hekwerk rond de molentuin, bij het poten van honderden struiken en talrijke laagstam fruitbomen en -struiken en bij het inrichten van de nieuwe buurtmolentuin. Tot nu toe hebben de buren rondom de Nijsmolen samen al bijna 2.000 vrijwilligersuren in het project Nijsmolenbuurt Verandert geïnvesteerd.

Image

Klussers in actie bij de Nijsmolen

Buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert is een gemeenschappelijk initiatief van stichting Bèèle Erfke – Nijsweike en Molenstichting Weerterland. Doel van het project, dat financieel nogelijk is geworden door de steun van de gemeente Weert, de provincie Limburg, VSB fonds, Oranje-fonds, ANWB-fonds, de Heidemij, OnzeBuurt en  tal van lokale ondernemers uit het Weerterland is tweeledig. De samenhang in de buurt versterken en gelijktijdig de biotoop van de molen verbeteren door voor de buurt en met de buurt een mooie open omgeving rond de monumentale molen aan te leggen. Deze nieuwe buurtmolentuin moet vanaf 2014 een centrale ontmoetingsplek voor iedereen die in de schaduw van de molen woont, worden.

“Hiermee geven wij de molen, die in 1974 door de molenaarsfamilie Nijs is overgedragen aan de toenmalige gemeente Stramproy als het ware symbolisch terug aan de bewoners rondom de molen”, legt voorzitter Vincent van den Berg van Molenstichting Weerterland uit. Voorzitter Jan Levels van stichting Bèèle Erfke benadrukt dat het vrijwilligersproject vooral ook bedoeld is: ‘om buren weer op een actieve manier met elkaar in contact te brengen en zo  de betrokkenheid van de mensen bij de eigen woonomgeving en bij de mensen in je omgeving te vergroten’.

“Ik merk dat mensen weer meer met elkaar praten, samen wat regelen, gezamenlijk een karwei hier bij de molen oppakken. Wij brengen hier de participatiemaatschappij in praktijk”, constateert Levels. “Mede daarom was het project Nijsmolenbuurt finalist in de provinciale wedstrijd OnzeBuurt van de samenwerkende woningcorporaties en is ook één van Limburgs finalisten van Kern met Pit 2013.”

Ook de komende weken en maanden worden de handen nog stevig uit de mouwen gestoken rondom de Nijsmolen. Want er moet nog veel werk verzet worden vooraleer volgende herfst de eerste vruchten van de fruitbomen geoogst kunnen worden. Plannen en wensen zijn er ook nog volop. Er wordt momenteel nagedacht over fase II van het plan waarbij het dierentuintje ’t Nijsweike meer bij de molenwordt betrokken. Ook komen er velden waarop granen groeien zodat in de toekomst het hele proces: koren, malen, meel en bakken getoond en gevolgd kan worden. Daarvoor moet dan wel nog een andere grote wens van de buurt in vervulling gaan. “We zouden ook graag een bakhuis ergens in de nieuwe buurtmolentuin bouwen”, verklapt de directe buurman van de molen, Kees van Berkel. De projectgroep zoekt daarvoor naar financiële mogelijkheden.

Voorlopig heerst er vanaf zaterdag 21 december even twee weken rust rond de Nijsmolen. Want dan wordt het klusjaar afgerond met een feestelijke en stemmingsvolle samenkomst voor alle vrijwilligers uit de Nijsmolenbuurt vanaf 17 uur bij de molen. Samen wordt die avond een grote kerstster boven op de molenroede geplaatst.   “Dan is het nieuwe voorterrein voor de molen waarschijnlijk klaar”, hoopt Jo Beliën die het bestratingwerk regelt.  “Alleen in dat karwei is dan door de groep ‘keientikkers’, de mensen die week na week iedere zaterdag weer meters maaskeien komen leggen, bijna duizend uur vrijwilligerswerk gestoken.”

Iedere week een of twee vlaaien voor bij de koffie

Afbeelding

Iedere week een of twee vlaaien voor bij de koffie

Het project rond molen De Nijverheid kan van week tot week rekenen op veel positieve reacties. Fietsers of wandelaars die spontaan even blijven kijken naar het werk en het al bereikte resultaat en die laten blijken hoezeer zij waardering voor de inzet van alle buurtvrijwilligers hebben. Maar ook van veel lokale ondernemers krijgen wij op allerlei manieren blijken van steun en sympathie.
Een van onze vaste bezoekers op zaterdag is inmiddels echte bakker Joost Snijders uit Stramproy. Wekelijks komt hij tijdens het klussen even snel met de bestelwagen een of twee overheerlijke vlaaien afgeven ‘voor de harde werkers in de pauze voor bij de koffie.’
Vanmorgen nam Jo Beliën die vlaaien met veel plezier in ontvangst.
Wij waarderen deze gestes enorm en willen dat daarom hier eens nadrukkelijk en met zoveel woorden benadrukken.

TV-opnames voor NLDoet op Annamolen

NLDoet, de landelijke vrijwilligers activiteitendagen onder auspiciën van het Oranje Fonds, trekt altijd erg veel mediabelangstelling. Meestal zijn het de leden van de Koninklijke familie die bij het doen van vrijwilligerswerk op de voet worden gevolgd door talrijke cameraploegen. Maar ook de modale vrijwilligers van NLDoet komen gelukkig in beeld. Daarom was een camerateam voor het Oranje Fonds zaterdag een hele middag in Weert op de Sint Annamolen aanwezig om opnames te maken.

Allemaal verzamelen voor een camerashotje met de molen als achtergrond

De hele middag was de ploeg voor het Oranje Fonds in weer bezig met het op de voet volgen van de vrijwilligers tijdens het witten van de muren in de molen. Ook werden er een aantal clipjes opgenomen die in de aanloop voor NLDoet 2013 op de tv als reclamespotjes voor NLDoet2013 te zien zullen zijn. Dat betekent dus dat het klussen op de Sint Annamolen voor NlDoet ook volgend jaar veelvuldig op de tv in beeld zal komen.

Bovendien worden de opnames van zaterdag in Weert (en de opnames die elders gemaakt zijn) door het Oranje Fons ook gebruikt voor het samenstellen van een tv-documentaire over NLDoet. Deze film komt ook op de website van NLDoet te staan.

NLDoet vrijwilliger Ben Hodzelmans vertelt voor de camera wat er zo leuk is aan NLDoet

Onze NLDoet vrijwilligers en Molenstichting Weerterland hebben met plezier aan het maken van deze opnames meegewerkt. Benieuwd zijn we natuurlijk allemaal naar het uiteindelijke resultaat. Als dat resultaat net zo goed wordt als het resultaat van het kluswerk van de vrijwilligers die twee dagen in de Annamolen van Keent en in molen De Nijverheid in Stramproy bezig zijn geweest, dan mogen we meer dan tevreden zijn. Voor de Molenstichting Weerterland was NLDoet 2012 nu al een groot succes dat zeker om een vervolg in 2013 vraagt,

 

Bouw van toilet en keukentje Nijverheid

Bij molen De Nijverheid aan de Veldstraat in Stramproy lopen bouwvakkers af en aan.  Bij de molen wortdt een aangepaste toiletvoorziening en een keukentje gebouwd. Dit is de laatste klus die nog, als onderdeel van de grote restauratie van deze windmolen tussen 2009 en 2011, uitgevoerd moest worden.

Het plaatsen van de bekisting voor het storten van de buitenwanden

Omdat er in de bestaande molen onvoldoende ruimte was om deze voorzieningen te kunnen realiseren, wordt in de molenberg een extra ruimte gebouwd. Daarvoor is ongeveer 1/3 van de molenberg tijdelijk afgegraven. Bedoeling is dat de wanden van deze nieuwe ruimte voor het eind van de maand gestort worden.

Vanwege deze activiteiten kan De Nijverheid momenteel niet kruien en daardoor ook niet draaien. Dat betekent dat de molen tijdens de Limburgse Molendag komende zondag, 2 oktober, besloten blijft.

De activiteiten van de Molenstichting Weerterland vanwege Limburgse Molendag worden daarom geconcentreerd op de Sint Annamolen in Tungelroy. Bovendien zijn zondag van 11 tot 17 uur ook de Sint Annamolen van Keent en de Sint Jansmolen in Stramproy geopend. De molenaars geven er uitleg over het vak van vrijwillige molenaar en leiden bezoekers op de molens rond.

Bij de Sint Annamolen in Tungelroy wordt bovendien extra aandacht gevraagd voor de vele vormen van vrijwilligerswerk voor het laten draaien en beheren van de molens onder het motto: Zonder Vrijwilligers staan Alle Molens stil. 

Morgen weer

De eerste Open Monumentendag is zaterdag succesvol verlopen. Op de Sint Annamolen van Keent mochten we 72 bezoekers noteren. In de wetenschap dat de zondag van OMD altijd veel drukker is dan de zaterdag, geen slechte aanloop.

Kleurrijk welkom op de Sint Annamolen

Opmerkelijk was de grote belangstelling van vooral bezoekers uit België die zaterdag tijdens Open Monumentendag kwamen binnenwandelen. Op de Sint Annamolen bestond ongeveer de helft van alle bezoekers uit Zuiderburen. Zij namen ook ruim de tijd om zich door molenaar Gerie Fijen en molenaar in opleiding Jan Moonen uitgebreid te laten informeren over deze mooie, 100 jaar oude, beltmolen. Iets waarmee wij als Weerter molenstichting erg blij zijn. Ook wethouder Harrie Coolen, verantwoordelijk o.a. voor het monumentenbehoud in Weert, toonde in de loop van de middag zijn interesse.

De eerste open monumentendag stond voor Molenstichting Weerterland vooral óók in het teken van de werving van nieuwe vrijwilligers. Tenslotte zijn het vrijwilligers die er voor zorgen dat veel monumenten zoals onze molens behouden blijven en voor het publiek opengesteld (kunnen) worden. Aan het eind van de middag mochten we in totaal zes nieuwe vrijwillgers noteren. Mensen die vrijwillig molenaar willen worden, gastheren en klussers. Helaas alleen heren. Waar blijven de dames in onze molenwereld?

Weerter molens zoeken molenambassadeurs

Onder het motto Molens zoeken Molenambassadeurs start
Molenstichting Weerterland direct na de zomervakantieweken een campagne om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Iedereen wordt uitgenodigd om
eens met de Weerter molens kennis te komen maken en daarbij te ontdekken hoeveel
verschillende mogelijkheden een molen biedt voor een leuke, gevarieerde en vooral ook veel voldoening schenkende (vrije)tijdsbesteding.

,,Molens zitten vol verrassingen. Ze bieden talrijke mogelijkheden voor een leuke, afwisselende hobby of een zinvolle vrijetijdsbesteding. Een molen dat is techniek,  weer, voeding, recreatie en toerisme, monumentenbehoud, cultuurhistorie, geschiedenis en onderzoek en aan klussen. Eigenlijk is een molen te veel om allemaal op te noemen. Dus een molen biedt voor iedereen die een leuke hobby of vrijwilligerswerk zoekt, altijd iets. En wij als molenstichting kunnen momenteel veel nieuwe mensen gebruiken. Want zonder vrijwilligers staan de molens immers stil”, constateert waarnemend voorzitter Vincent van den Berg van Molenstichting Weerterland.

De Weerter molenstichting beheert in Weert de beide Sint Annamolens in Keent en Tungelroy en de Sint Jansmolen en molen De Nijverheid in Stramproy. Om deze molens regelmatig te laten draaien, maar ook om de molens in een goede conditie te houden en om de molens voor belangstellend publiek open te stellen, zijn veel mensen nodig. Vrijwillig molenaars, klussers, gastvrouwen en gastheren, organisatoren van activiteiten.

,,Momenteel zitten we, willen we onze doelstelling dat iedere molen minstens één ochtend of middag in de week open is, kunnen waarmaken, te krap in onze mensen”, constateert de waarnemend voorzitter van de Weerter molenstichting. ,,Daarom zoeken we mensen die opgeleid willen worden tot vrijwillig molenaar maar óók mensen die op de molens willen klussen. Mensen die als gastvrouw of gastheer bezoekers op de molens willen ontvangen en rondleiden en mensen die bv historisch onderzoek naar de
molens willen doen of gewoon als manusje-van-alles willen meehelpen. Jong of al
wat ouder, vrouw of man, Limburger, Fries of Medelander, iedereen is welkom. En allemaal samen vormen we de Ambassadeurs van de Weerter molens.”

Meer over het vrijwilliger worden bij Molenstichting Weerterland kunt u lezen op de website www.molensinweert.com. Op deze website kunt u ook online een aanmeldformulier invullen. En tijdens de Limburgs Molendagen op 1 en 2 oktober staan bij de vier molens van Molenstichting Weerterland alle vrijwilligers centraal in de belangstelling.