Molenstichting Weerterland zoekt vrijwilligers

Onder het motto Vind je draai op de molens, zoekt molenstichting Weerterland nieuwe vrijwilligers. Mensen die in hun vrije tijd een steentje bijdragen aan het behoud van de monumentale windmolens in Weert. Het vrijwilligerswerk op de molens staat daarom tijdens de Limburgse Molendagen op 6 en 7 oktober centraal bij de vier door de Weerter molenstichting beheerde molens.

De molenstichting is als vrijwilligersorganisatie helemaal afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Mensen die de molens bedienen, mensen die mee willen helpen bij het onderhoud en beheer van deze monumenten en mensen die er plezier aan hebben om mensen op de molens te ontvangen en rond te leiden. Zonder vrijwilligers staan alle molens stil. Mannen zowel als vrouwen, jong maar ook al wat ouder.

Vrijwillige molenaars in actie

Door nieuwe, strengere, regelgeving zijn extra mensen hard nodig. In de toekomst mag een molen alleen nog draaien en malen wanneer er twee mensen op de molen aanwezig zijn. Bovendien moeten die twee molenaars zich straks uitsluitend met het bedienen van de molen en het letten op de veiligheid bezighouden. Mensen door de molen rondleiden wordt dan de taak van een gastheer of gastvrouw.  Molenstichting Weerterland wil daarop voorbereid zijn en zoekt daarom nu al extra mensen die hun draai op de molens vinden.

Daarnaast zoekt de Weerter molenstichting ook enkele belangstellenden die als bestuurslid hun steentje willen bijdragen aan het behoud van de molens. Alle vrijwilligers zijn bij hun activiteiten als vrijwilliger voor de Molenstichting Weerterland verzekerd via de door de gemeente Weert afgesloten speciale landelijke vrijwilligersverzekering.

Momenteel telt Molenstichting Weerterland zes vrijwillige molenaars, drie molenaars in opleiding die op korte termijn voor hun molenaarsexamen staan en zes aankomend molenaars die met de opleiding bezig zijn. Verder zetten zich twee klussers, drie gastheren en vijf bestuursleden voor de molenstichting in. Vooral klussers, gastvrouwen/gastheren en bestuursleden hoopt de molenstichting welkom te mogen heten. Wie vrijwillig molenaar wil worden, begint eerst met de molenaarsopleiding die minimaal twee jaar vergt.

Tijdens de Vind je Draai open de Molens-dagen zullen de huidige vrijwilligers over hun hobby vertellen. Verder liggen er op de molens folders en flyers voor belangstellenden en op de websitehttp://molensinweert.com/vrijwilligers-bij-molenstichting vindt u ook veel informatie.  Ook kan iedereen de molens op 6 en 7 oktober van onder tot boven bekijken en de molenaars, gastheren en klussers zullen graag op al uw vragen antwoord geven.

Vind je Draai op de Molens: zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober tussen 10 en 17 uur op Sint Annamolen Keent, Sint Annamolen Tungelroy, molen De Nijverheid  Stramproy en molen Sint Jan Stramproy.