Volop activiteiten in onze molens

De restauratie van de vier door de Molenstichting Weerterland beheerde molens is dan wel voltooid, dat wil echter allerminst zeggen dat er momenteel weinig op de molens gebeurt. Sterker nog, niet alleen draaien en malen onze molens regelmatig, ook wordt er nog steeds stevig getimmers, gebouwd en gemonteerd op onze molens.

Aanleg van de leidingen voor de Sprinkler

Zo is een installatiebedrijf sedert deze week druk bezig met het aanleggen van een automatische Sprinkler-installatie op de meer dan 250 jaar oude houden Sint Jansmolen. Deze installatie moet voor de jaarwisseling operationeel zijn. Het monteren van de waterleidingen in deze histortische en bovendien monumentale standerdmolen is een karwei dat erg veel aandacht vergt. Voorkomen moet worden dat het markante interieur van de molen geweld wordt aangedaan door de waterleidingen. Daarom worden de leidingen waar mogelijk weggewerkt. Een klus die erg omslachtig is vooral ook omdat er vaak nauwelijks ruimte voor de monteurs is om goed bij de plaats waar gewerkt moet worden, te komen.

De keuken en het toiet bij de molen van Tungelroy

Ook in molen De Nijverheid in Stramproy en in de Sint Annamolen van Tungelroy wordt nog altijd gebouwd. Hier hebben de metselaars inmiddels wel plaats gemaakt voor de monteur van het sanitair, de keuken en het elektra. De bedoeling is dat beide molens nog voor de kerstdagen een multi-functioneel toilet (invaliden-toilet) en een keukentje voor de molenaars hebben. Ook deze klus betekende volop werk omdat bij beide molens een uitbouw gerealiseerd is om het toilet en de keuken in onder te brengen. Daarvoor was het nodig ongeveer 1/4 deel van de molenbergen bij de twee beltmolens af te graven. Inmiddels zijn ook de molenbergen weer hersteld. Op termijn komt er ook nog een toiletvoorziening bij de Sint Jansmolen. Die moet in het oude magazijngebouwtje naast de Sint Jansmolen komen. Overleg daarover voert de gemeente Weert nog met de gebruikers van het gebouwtje.

Aanleg voorzieningen De Nijverheid begonnen

Een grote graafmachine heeft woensdagmorgen de eerste forse happen zand uit de molenberg van molen De Nijverheid aan de Veldstraat genomen. Het zand wordt tijdelijk in Budel opgeslagen. Bijna 1/3 van de molenberg moet worden afgegraven om de aanleg van sanitaire voorzieningen en een keukentje in de molen van Nijs mogelijk te maken. Het werk zal ongeveer twee maanden gaan vergen.

Een aanzienlijk deel van de molenberg moet worden afgegraven

De aanleg van sanitaire voorzieningen op molen De Nijverheid vormt de laatste fase van de restauratie van de molen die al in 2009 begonnen is. Tot nu toe ontbrak in de molen een toilet voor de molenaar maar ook de mogelijkheid om een kopje koffie te zetten was tot nu toe niet voorhanden. Hieraan wordt nu tegemoet gekomen.

De molen van Nijs krijgt, net als de Sint Annamolen op Keent, de beschikking over een aangepaste toiletvoorziening zodat ook andersvaliden van deze sanitaire voorziening gebruik kunnen maken. Het Gehandicapten Platform Weert is bij de planning en voorbereiding van dit project betrokken geweest. Aannemersbedrijf Aarts uit Budel realiseert de bouw van de toilet en keuken-unit.

Vanwege deze ingrijpende werkzaamheden zal molen De Nijverheid de komende twee maanden slechts beperkt en zeer sporadisch open zijn. Doordat een groot gedeelte van de molenberg tijdelijk is afgegraven, is het onmogelijk om de molen te kruien. Bovendien is het niet optimaal en niet veilig om bezoekers op de molen toe te laten terwijl er dergelijke omvangrijke bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Dat houdt ook in dat molen De Nijverheid tijdens de Limburgse Molendag op zondag 2 oktober niet voor bezoekers geopend is. De activiteiten in het kader van de Limburgse Molendag 2011 worden daarom georganiseerd op de Sint Annamolen van Tungelroy. Op de molen in Tungelroy start vervolgens op 31 oktober eveneens nog de bouw van een toilet- en keukenvoorziening.

Een groot deel van de berg is afgegraven om een toilet- en keukenunit te bouwen.

Bouwproject op twee van onze molens

We hebben de afronding van de restauratie van de vier molens nog maar net uitgebreid gevierd of de Molenstichting Weerterland staat alweer voor een groot bouwproject. Een van onze nog resterende grote wensen, aanleg van een toilet- en keukenvoorziening in de Annamolen van Tungelroy en bij molen De Nijverheid in Stramproy is nu ook aanstaande.

We wisten dat de aanleg van toiletten in de twee molens in Tungelroy en Stramproy nog in de planning zat. Van de gemeente Weert hadden we het signaal al ontvangen dat het begin van dit karwei voor week 33 in de planning stond. Vandaag, vlak voor het begin van de reguliere bouwvakvakantie, heeft de aannemer zich nu ook gemeld.

Woensdagmiddag wordt bij de Sint Annamolen in Tungerloy bekeken hoe deze klus aangepakt gaat worden en donderdagmorgen staat dit voor molen De Nijverheid in Stramproy gepland. Duidelijk is al dat voor de bouw van de toiletten een deel van de molenberg bij beide molens afgegraven moet worden. Bovendien moet bij de Nijverheid de trap naar de meelzolder verplaatst worden. Al met al in beide molens een behoorlijk grote ingreep die toch wel enkele weken zal vergen.

Naar het zich laat aanzien beginnen de werkzaamheden nog in augustus. Of er begonnen wordt op De Nijverheid of op de Annamolen in Tungerloy hangt even van de planning van de activiteiten op beide molens af. Hiervoor zal ook overleg met de molenaars worden gevoerd. In verband met de bouwwerkzaamheden zullen een of beide molens in ieder geval niet tijdens de Open Monumentendagen begin september geopend kunnen zijn. Doelstelling is wel dat de hele klus hoe dan ook tijdens de Limburgse Molendagen op 1 en 2 oktober afgerond zijn.