Lokatie voor kollergang gekozen

De kollergang van Kampers wordt definitief verplaatst naar zijn historische plek. Het projectteam dat bij de gemeente Weert de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte rond de nieuwbouw Poort van Limburg uitwerkt en de Molenstichting Weerterland hebben een lokatie gekozen voor de verplaatsing van de kollergang van de oude ros-oliemolen van Kampers.

De lokatie voor de kollergang

De lokatie voor de kollergang bij de Poort van Limburg.

De oliemolen heeft tot het midden van de vorige eeuw aan de Beekpoort gelegen. Na afbraak van de molen zijn twee maalstenen bewaard en in de jaren tachtig naar de voortuin van museum De Tiendschuur verplaatst. Nu wordt de kollergang naar zijn historische plek teruggebracht.

Bij de keuze voor de nieuwe plek waar de kollergang komt te staan, is rekening gehouden met de historische lokatie van deze uit het midden van de 18e eeuw stammende rol-oliemolen. Omdat de oliemolen gestaan heeft op de plaats langs de huidige Penitentenstraat waar nu een van de woontorens van het complex Poort van Limburg is gebouwd, moest voor de herplaatsing worden uitgeweken. De twee maalstenen worden nu teruggeplaats vlak bij de aansluiting van de Nazarethsteeg op de huidige Beekpoort/Penitentenstraat. Nauwelijks 10 meter van de historische lokatie.

Het Weerter molenbouwbedrijf Ariaens Molenbouw Weert zal zorgdragen voor het herplaatsen van de kollergang. Deze operatie zal in de loop van 2013 worden uitgevoerd. Het werk wordt uitgevoerd gelijktijdig met de herinrichting van de openbare ruimte rond de Poort van Limburg.

Molenstichting Weerterland zorgt voor het plaatsen van de nodige informatie bij de kollertgang. Bovendien zal de kollergang het start- en eindpunt worden van een wandeling langs alle acht door de jaren heen uit de Weerter binnenstad verdwenen windmolens.