Van de bijen blijf je af

Onderzoek van de politie bij de bijen

Onderzoek van de politie bij de bijen

Wanneer iemand bedenkingen heeft over het plaatsen van enkele bijenvolkeren in de tuin bij één van onze molens en dit dan ‘oplost’ door de bijenvolkeren met gift te bewerken en dus simpelweg te vermoorden dan kunnen we daar géén begrip voor opbrengen.

Wie vindt dat bijenvolkeren niet in de tuin bij de molens horen, heeft het recht om zijn of haar argumenten te delen en gehoord te worden. In goed overleg zullen we dan proberen aan uw zorgen tegemoet te komen. Of proberen u er van te overtuigen dat uw zorgen begrijpelijk maar onterecht zijn. Grijpt u naar de spuitbus met vergif om het probleem dat u blijkbaar heeft met de bijen op deze misselijkmakende manier op te lossen, dan heeft u geen recht op begrip van onze kant. Want van onze bijen blijf je af. Daar zijn we heel duidelijk over en daar kan geen misverstand over bestaan.

Van het behandelen van de bijenvolkeren bij molen De Nijverheid in Stramproy met een voor de bijen dodelijk middel, hebben wij dan ook inmiddels bij de politie aangifte gedaan. En de politie neemt deze zaak ook hoog op.  Eventuele getuigen die iets is opgevallen de afgelopen twee, drie dagen sedert donderdag, mogen zich bij ons melden.

Schilderwerk vordert

Afbeelding

Schilderwerk vordert

Inmiddels zijn de schilders van firma Liebreks uit Eindhoven verkast van de Sint Annamolen in Weert-Keent naar Stramproy. Daar wordt de komende weken de monumentale Sint Jansmolen uit 1783 onderhanden genomen. Daarna volgens de molen De Nijverheid in Stramproy en na de bouwvakvakantie de Sint Annamolen van Tungelroy. De totale klus moet voor open monumentendag in september geklaard zijn. Zeker is dat onze molens, net als de gerestaureerde molens Wilhelmus-Hubertus en De Hoop er tijdens Molens6x600 om als door een ringetje te halen op staan.

Feestelijke afronding van Nijsmolenbuurt Verandert

Afbeelding

Feestelijke afronding van Nijsmolenbuurt Verandert

Molen De Nijverheid, de Nijsmolen in Stramproy, staat te blinken in de stralende zon. Vrijwilligers leggen deze en komende week de laatste hand aan het buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert. Sedert 21 september vorig jaar hebben vrijwilligers uit de buurt van de molen meer dan 5.000 uur in de omgeving rond de molen gestoken. Het resultaat mag er wezen. Op zaterdag 14 juni wordt het project om 16.00 uur officieel opgeleverd. Op zondag kan iedereen in de mooie buurtmolentuin komen kijken en de molen bezichtigen tijdens een open huis van 11 tot 16 uur. Een open huis dat als motto meekrijgt: nieuwe plannen voor de toekomst.

Opknappen van 120 jaar oude roede

Afbeelding

Opknappen van 120 jaar oude roede

Bij de Sint Jansmolen in Stramproy zijn onze molenklussers begonnen met het opknappen van de 120 jaar oude en bijna 25 meter lange POT-roede. De roede lag al sedert de restauratie van de standaardmolen uit 1783 op de erfgrens van het molenterrein. De komende tijd wordty de roede volledig ontroest en vervolgens geverfd. Ook komt de roede straks op het molenterrein op enkele nog te metselen poeren te liggen.

Iedere week een of twee vlaaien voor bij de koffie

Afbeelding

Iedere week een of twee vlaaien voor bij de koffie

Het project rond molen De Nijverheid kan van week tot week rekenen op veel positieve reacties. Fietsers of wandelaars die spontaan even blijven kijken naar het werk en het al bereikte resultaat en die laten blijken hoezeer zij waardering voor de inzet van alle buurtvrijwilligers hebben. Maar ook van veel lokale ondernemers krijgen wij op allerlei manieren blijken van steun en sympathie.
Een van onze vaste bezoekers op zaterdag is inmiddels echte bakker Joost Snijders uit Stramproy. Wekelijks komt hij tijdens het klussen even snel met de bestelwagen een of twee overheerlijke vlaaien afgeven ‘voor de harde werkers in de pauze voor bij de koffie.’
Vanmorgen nam Jo Beliën die vlaaien met veel plezier in ontvangst.
Wij waarderen deze gestes enorm en willen dat daarom hier eens nadrukkelijk en met zoveel woorden benadrukken.

Molen in wording

Afbeelding

Molen in wording

Iedere klusdag dat er aan buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert bij molen De Nijverheid in Stramproy gewerkt wordt, wordt een mijlpaal bereikt. Zo ook zeker de afgelopen dagen. Vrijdag werd het nieuwe hek rond de toekomstige tuin geplaatst, zaterdag werd begonnen met het opnieuw bestraten van het voorterrein. Ook daarbij werden mooie resultaten bereikt zoals op deze ‘luchtfoto’ van zaterdag goed is te zien.

Nijsmolenbuurt Verandert

Afbeelding

Nijsmolenbuurt Verandert

Maandagmorgen in alle vroegte is groot materieel verschenen bij molen De Nijverheid om het bestaande groen rond de molen te rooien en op te ruimen. Daarmee is buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert nu ook daadwerkelijk gestart. De komende dagen zal de omgeving van de Nijsmolen ingrijpend veranderen en de komende maanden kan iedereen van nabij volgen hoe de metamorfose van week te week meer vorm krijgt. Komend voorjaar hopen we samen met de buurt vol trots de nieuwe buurtmolentuin in gebruik te nemen.

Brede steun voor buurtproject Nijsmolen

Afbeelding

Brede steun voor buurtproject Nijsmolen

Ze staan trots samen op de foto: de buren van molen De Nijverheid in Stramproy. Samen gaan ze vanaf zaterdag 21 september de handen uit de mouwen steken bij de realisatie van het project Nijsmolenbuurt Verandert. De omgeving rondom de Molen van Nijs wordt daarbij helemaal op de schop genomen en heringericht. Het pleintje voor de molen krijgt, met dank aan Jo Beliën, een mooie historische bestrating met nostalgische Maaskeien.
En het openbare groen wordt opnieuw aangelegd waarbij rond de molen een leuke open buurtmolentuin ontstaat. Het project is een van de Kern met Pit projecten voor 2013 in Limburg en is bovendien finalist in de wedstrijd OnzeBuurt van L1 samen met de Limburgse woningcorporaties. Steun van fondsen zoals het ANWB-fonds, VSB-fonds en Oranjefonds maken het project ook financieel haalbaar.

Camera-systemen in drie molens

Tijdens een korte bijeenkomst zijn in molen De Nijverheid in Stramproy de twee nieuwe camera-systemen die stichting Bedrijvencompetitie De Greep naar de Hoorn de Molenstichting heeft geschonken,overgedragen.AfbeeldingVoorzitter Wim Hoogers van de stichting Bedrijvencompetitie stelde in de molen in Stramproy het camerasysteem in gebruik.

De molens van Keent, Tungelroy en de Nijverheid in Stramproy zijn nu ieder met een camera-systeem uitgerust. In Keent is deze voorziening betaald door de Sponsorwinkel Weert.In Stramproy en Tungelroy nam de Stichting Bedrijvencompetitie deze investering voor haar rekening.

Door de camera’s met beeldscherm kunnen mensen die van een rolstoel gebruik moeten maken voortaan ook de verder alleen via trappen bereikbare molenzolders bekijken. Het systeem blijkt echter ook erg gewaardeerd te worden door bv mensen met hoogtevrees en door iedereen voor wie het beklimmen van de smalle, steile molentrappen een hindernis vormt.