Molens6x600 krijgt vervolg

Eind december hebben Molenstichting Weerterland en Stichting Cultureel Café Weert het gemeenschappelijke project Molens6x600 afgesloten. Molens6x600 was een eenmalig project van beide stichtingen en onderdeel van de festiviteiten rond de viering van 600 jaar marktrechten voor Weert in 2014.

 

De projectgroep Molens6x600

De projectgroep Molens6x600

Beide stichtingen en de leden van de speciale projectgroep bestaande uit Paul Sterk, Vincent van den Berg, Anki Raemaekers, Piet Poell, Piet Hermans en Jacques Paulissen kijken meer dan tevreden terug op het verkoop van Molens6x600. Wij brengen dank uit aan de talloze vrijwilligers die ons bij het realiseren van Molens6x600 hebben geholpen en aan de vele uitvoerenden die op 6 oktober voor ons klaar stonden: koren, zangeressen en zangers, beeldend kunstenaars, bakkers, mensen van de techniek. En natuurlijk ook aan de vrijwilligers van de molenstichting en van Weert600. Allemaal samen hebben ze een uiterst belangrijke rol in het geheel gespeeld.

Vastleggen in volledig scherm 5-11-2014 075815.bmp

Molens6x600 smaakt voor de molenstichting en het Cultureel Café Weert nadrukkelijk naar meer. Binnen beide stichtingen worden, als vervolg op Molens6x600, daarom ideeën ontwikkeld om vaker samen culturele projecten op te pakken. Hierbij zullen de molens een belangrijke rol gaan spelen. Daarbij wordt vooralsnog vooral aan meer kleinschalige projecten en initiatieven waarvoor de molens bij uitstek geschikt zijn, gedacht. U hoort dus de komende tijd hier zeker meer over.

Weert600. Dat jaar mogen we als Molenstichting Weerterland niet voorbij laten gaan, zonder minstens één spraakmakende molenactiviteit. Als Weert een jaar lang ‘in the picture’ staat, moet dat zeker ook voor onze molens gelden.

We werken daarom in een klein projectgroepje momenteel aan de uitwerking van een plan dat helemaal in de opzet van Weert600 past. En dat Weert en het Weerterland niet alleen als molenregio op de kaart zal zetten.  We verbinden in ons plan molens met kunst, cultuur, muziek, poëzie, recreatie&toerisme, sport&bewegen, met ambachtelijk werken en met, hoe kan het anders, onze onvolprezen Weerter Vlaai.

En  wanneer moet dat allemaal gaan gebeuren ? Als het aan ons ligt op zaterdag 10 mei 2014. Tijdens de Nationale Molendag.

Met Ons. In Weert.

Weerter molens vertellen interessante verhalen

In Keent, Tungelroy en Stramproy (2x)

Ontdek het Verhaal rond de Molens. Dat is in 2012 het thema voor de Nationale Molendagen op zaterdag 12 mei en zondag 13 mei. Ook Molenstichting Weerterland doet met de Sint-Annamolens van Keent en Tungelroy en de molens Sint Jan en De Nijverheid in Stramproy, aan dit landelijke molenevenement mee. In Weert zijn de vier door Molenstichting Weerterland beheerde molens op zaterdag open van 10 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 16 uur.

Het Verhaal rond de Molen kan op verschillende manieren verteld worden. Allereerst zijn er natuurlijk de vrijwillige molenaars die hun verhaal over de molen op beide dagen uitgebreid vertellen. Dat is het verhaal over de molen zelf, over de geschiedenis van de molen en de techniek van de molen. Het verhaal over het draaien en malen van graan, over weer en wind en over de molenaars zelf. Dit verhaal, soms spannend, vaak humorvol, een enkele keer ook aangrijpend en ontroerend en altijd interessant en waard om te beluisteren, wordt op ieder van de 4 molens vertelt.

Daarnaast zullen de Weerterland molens ook op een wat andere manier ieder hun verhaal vertellen. Bij de Sint Annamolen aan de Keenterstraat staat tijdens de Nationale Molendagen het verhaal over de naam van deze molen centraal. Aan de vooravond van de molendagen, op vrijdag 11 mei om 19.30 uur, wordt immers het eerste gedicht voor een molen gepresenteerd. Dit gedicht, een sonnet, is geschreven door de in Weert wonende auteur Paul Sterk. Het gedicht ‘Anna in de Wind’ vertelt hoe de molen aan zijn naam kwam en staat tijdens de Nationale Molendagen centraal op de Sint Annamolen. Daarnaast schreven leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool Het Dal (Markeent) zelf ook gedichten over de molen. Ook die gedichten zijn tijdens de twee molendagen in de molen te lezen.

Op zaterdagmiddag zingt de Weerter Gemengde Zangvereniging Con Amore om 14.00 uur ook nog bij de molen onder het motto: “Koren op de Molen.”

Bij de Sint Annamolen in Tungelroy staan spreekwoorden en zegswijzen over de molens, de molenaars en het malen centraal . Heel veel spreekwoorden en gezegden vinden hun oorsprong bij molens, molenaars of bij het malen op de molen. Bij sommige gezegden is dit verband overduidelijk maar bij andere zegswijzen ligt het niet zo voor de hand dat de oorsprong bij de molens, molenaars of het malen gezocht moet worden. Wat: “Wie het eerst komt, het eerst maalt” betekent en wat het verband met de molens is, zal iedereen duidelijk wezen. Maar bij: “Zolang de ezel zakken draagt, wordt hij geliefd” is dat al heel wat minder voor de hand liggend. Op de Sint Annamolen in Tungelroy zullen bezoekers tijdens de Nationale Molendagen veel van deze spreekwoorden tegenkomen.

De stand van de wieken vertelt soms ook een verhaal of draagt een boodschap uit.

Ook de molen zelf vertelt een verhaal. Molen De Nijverheid in Stramproy vertelt het verhaal van de wieken. Want vroeger maakte de molenaar, door de wieken in een bepaalde stand te zetten, voor zijn klanten al van verre duidelijk of de molenaar werkte en draaide of dat de molen vanwege een feest of andere gebeurtenis stil stond. Ook kon de molenaar door de wiekenstand aan iedereen laten zien of er iets feestelijk te vieren was of dat er mogelijk iemand in de familie van de molenaar was overleden. Deze wiekenstanden worden tijdens de Nationale Molendagen uitgelegd op De Nijverheid aan de Veldstraat in Stramproy.

Bovendien kan men er ook de kleurplaten bewonderen van de kinderen van de eerste groepen van jenaplan-basisschool De Duizendpoot in Stramproy. De prijswinnaars van deze kleurwedstrijd worden op zaterdagmiddag om11 uur bij molen De Nijverheid bekend gemaakt.

De molenaars van de Sint Jansmolen vertellen tenslotte over de geschiedenis van deze eeuwenoude molen, de oudste molen in de gemeente Weert en een van de oudste Limburgse molens. Wie in deze molen komt luisteren naar het Verhaal rond de Molen krijgt te horen hoe een standerdmolen vroeger wordt gebouwd en bediend.

Naast de vier door de Molenstichting Weerterland beheerde molens zijn ook de molens van Laar en Swartbroek en in de gemeente Nederweert en Leudal één of beide dagen geopend. Wilt u weten wanneer welke molens geopend zijn dan kunt u kijken op www.molendagen.nl

Molens als culturele ontmoetingsplaatsen

Molens hebben in Weert van oudsher verschillende functies. Als werktuigen waren het feitelijk de eerste industriële machines; bedoeld om veldvruchten te malen. De boeren brachten hun maalgoed naar de molenaar en mensen kwamen er meel om brood te bakken halen of kopen. Daardoor waren de molens altijd ook plaatsen van ontmoetingen, plaatsen waar nieuws werd uitgewisseld en waar altijd wat te beleven viel. Levende plaatsen in ieder dorp en iedere buurt.

Jaarmotto MsWeerterland: MolensLeven

Molenstichting Weerterland wil de molens vooral die functie van ontmoetingsplaats in de dorp of buurt waarin de molens staan, teruggeven. De molens moeten, waar mogelijk, naast het monument dat molens natuurlijk ook zijn, vooral een plaats zijn voor gevarieerde kleinschalige activiteiten in een dorp of buurt. In 2011 hebben we daarvoor als molenstichting al eerste stappen gezet. Vooral in Tungelroy waar de Sint Annamolen dienst deed als tentoonstellingsruimte en als bijzondere locatie voor de presentatie van boek over de verdwenen watermolen van Tungelroy. Ook haken we als molenstichting steeds vaker actief in op lokale feestelijkheden in de kerkdorpen.

Deze weg wil Molenstichting Weerterland in 2012 versterkt doorzetten. Zo plannen we voor 2012 met name op de Sint Annamolen van Keent een aantal verrassende culturele activiteiten. Kleinere evenementen die vooral ook passen bij het eeuwfeest dat de Sint Annamolen van Keent in 2012 viert. Activiteiten die de Molenstichting Weerterland samen met andere parnters gaat organiseren. Dit allemaal onder het motto van Molenstichting Weertland voor 2012: Molens Leven !

Op dit moment zijn in .voorbereiding: een Avond van de Poëzie, een solisten concours en een optreden van een koor. Letterlijk dus koren op en muziek in de molen.  Tijdens de Nationale Molendag in het 2e weekeinde van mei staan verhalen centraal in de molen. Dit onder het motto: “Vertel het verhaal van de Molen.” Daarnaast loopt heel 2012 in de Sint Annamolen een kleine expositie over 100 jaar Molen van Keent en in oktober zal in de Keenter molen een boek over de honderdjarige geschiedenis van deze opvallend molen gepresenteerd worden. Kortom: molens óók als culturele ontmoetingsplaats.