Landelijke campagne met Annamolen Keent

De markante, 100 jaar oude, Sint Annamolen van Keent wordt later dit jaar in heel Nederland een beetje bekend. Eind 2012 en in 2013 zal de molen, samen met een aantal NLDoet vrijwilligers, figureren in een grote mediacampagne van het Oranje-fonds. De reclamecampagne roept mensen op het Oranje fonds te steunen door Vriend van het Oranje fonds te worden.

Annamolen en vrijwilligers figureren in campagne Oranje Fonds

De tv-opnames voor de reclamespotjes voor het Oranje fonds op de verschillende tv-kanalen  zijn in maart al gemaakt tijdens NLDoet. Toen volgende een cameraploeg en een productieteam al een hele dag een groep vrijwilligers op de Sint Annamolen met de camera. Deze vrijwilligers hadden zich in het kader van NLDoet aangemeld om mee te komen helpen de uit 1911/1912 daterende Sint Annamolen binnen te komen witten.

Deze week werden een hele dag foto’s gemaakt voor de begeleidende print-campagne voor Vrienden van het Oranje fonds. Deze campagne is later dit jaar te zien in dag- en weekbladen, magazines, abri’s. Ook werden er foto’s gemaakt voor een advertentiecampagne op internet.

Het Oranje Fonds steunt allerhande maatschappelijke initiatieven en projecten zoals de Burendag en NLDoet. Dat doet het fonds door financiële of inhoudelijke steun aan de organisatoren van dit soort activiteiten te bieden. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het fonds maatschappelijke ontwikkelingen die gericht zijn op het vergroten van de betrokkenheid en samenhang in onze samenleving. Vergroten van de betrokkenheid bij onze samenleving, daar draait het om.

 

TV-opnames voor NLDoet op Annamolen

NLDoet, de landelijke vrijwilligers activiteitendagen onder auspiciën van het Oranje Fonds, trekt altijd erg veel mediabelangstelling. Meestal zijn het de leden van de Koninklijke familie die bij het doen van vrijwilligerswerk op de voet worden gevolgd door talrijke cameraploegen. Maar ook de modale vrijwilligers van NLDoet komen gelukkig in beeld. Daarom was een camerateam voor het Oranje Fonds zaterdag een hele middag in Weert op de Sint Annamolen aanwezig om opnames te maken.

Allemaal verzamelen voor een camerashotje met de molen als achtergrond

De hele middag was de ploeg voor het Oranje Fonds in weer bezig met het op de voet volgen van de vrijwilligers tijdens het witten van de muren in de molen. Ook werden er een aantal clipjes opgenomen die in de aanloop voor NLDoet 2013 op de tv als reclamespotjes voor NLDoet2013 te zien zullen zijn. Dat betekent dus dat het klussen op de Sint Annamolen voor NlDoet ook volgend jaar veelvuldig op de tv in beeld zal komen.

Bovendien worden de opnames van zaterdag in Weert (en de opnames die elders gemaakt zijn) door het Oranje Fons ook gebruikt voor het samenstellen van een tv-documentaire over NLDoet. Deze film komt ook op de website van NLDoet te staan.

NLDoet vrijwilliger Ben Hodzelmans vertelt voor de camera wat er zo leuk is aan NLDoet

Onze NLDoet vrijwilligers en Molenstichting Weerterland hebben met plezier aan het maken van deze opnames meegewerkt. Benieuwd zijn we natuurlijk allemaal naar het uiteindelijke resultaat. Als dat resultaat net zo goed wordt als het resultaat van het kluswerk van de vrijwilligers die twee dagen in de Annamolen van Keent en in molen De Nijverheid in Stramproy bezig zijn geweest, dan mogen we meer dan tevreden zijn. Voor de Molenstichting Weerterland was NLDoet 2012 nu al een groot succes dat zeker om een vervolg in 2013 vraagt,