Feestelijke afronding van Nijsmolenbuurt Verandert

Afbeelding

Feestelijke afronding van Nijsmolenbuurt Verandert

Molen De Nijverheid, de Nijsmolen in Stramproy, staat te blinken in de stralende zon. Vrijwilligers leggen deze en komende week de laatste hand aan het buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert. Sedert 21 september vorig jaar hebben vrijwilligers uit de buurt van de molen meer dan 5.000 uur in de omgeving rond de molen gestoken. Het resultaat mag er wezen. Op zaterdag 14 juni wordt het project om 16.00 uur officieel opgeleverd. Op zondag kan iedereen in de mooie buurtmolentuin komen kijken en de molen bezichtigen tijdens een open huis van 11 tot 16 uur. Een open huis dat als motto meekrijgt: nieuwe plannen voor de toekomst.

Vrijwilligers klussen al 2000 uur rond Nijsmolen

Rustig uitslapen op zaterdagmorgen komt er al maanden niet meer van voor veel mensen die in Stramproy in de omgeving van de monumentale molen De Nijverheid, de Nijsmolen, wonen. Iedere zaterdagmorgen, maar ook regelmatig op doordeweekse avonden, wordt er rondom deze markante beltkorenmolen stevig gekarweid. Een grote groep vrijwilligers is wekelijks in de weer met het opnieuw bestraten van het terrein voor de molen. Ook hielpen vrijwilligers bij het plaatsen van een nieuw hekwerk rond de molentuin, bij het poten van honderden struiken en talrijke laagstam fruitbomen en -struiken en bij het inrichten van de nieuwe buurtmolentuin. Tot nu toe hebben de buren rondom de Nijsmolen samen al bijna 2.000 vrijwilligersuren in het project Nijsmolenbuurt Verandert geïnvesteerd.

Image

Klussers in actie bij de Nijsmolen

Buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert is een gemeenschappelijk initiatief van stichting Bèèle Erfke – Nijsweike en Molenstichting Weerterland. Doel van het project, dat financieel nogelijk is geworden door de steun van de gemeente Weert, de provincie Limburg, VSB fonds, Oranje-fonds, ANWB-fonds, de Heidemij, OnzeBuurt en  tal van lokale ondernemers uit het Weerterland is tweeledig. De samenhang in de buurt versterken en gelijktijdig de biotoop van de molen verbeteren door voor de buurt en met de buurt een mooie open omgeving rond de monumentale molen aan te leggen. Deze nieuwe buurtmolentuin moet vanaf 2014 een centrale ontmoetingsplek voor iedereen die in de schaduw van de molen woont, worden.

“Hiermee geven wij de molen, die in 1974 door de molenaarsfamilie Nijs is overgedragen aan de toenmalige gemeente Stramproy als het ware symbolisch terug aan de bewoners rondom de molen”, legt voorzitter Vincent van den Berg van Molenstichting Weerterland uit. Voorzitter Jan Levels van stichting Bèèle Erfke benadrukt dat het vrijwilligersproject vooral ook bedoeld is: ‘om buren weer op een actieve manier met elkaar in contact te brengen en zo  de betrokkenheid van de mensen bij de eigen woonomgeving en bij de mensen in je omgeving te vergroten’.

“Ik merk dat mensen weer meer met elkaar praten, samen wat regelen, gezamenlijk een karwei hier bij de molen oppakken. Wij brengen hier de participatiemaatschappij in praktijk”, constateert Levels. “Mede daarom was het project Nijsmolenbuurt finalist in de provinciale wedstrijd OnzeBuurt van de samenwerkende woningcorporaties en is ook één van Limburgs finalisten van Kern met Pit 2013.”

Ook de komende weken en maanden worden de handen nog stevig uit de mouwen gestoken rondom de Nijsmolen. Want er moet nog veel werk verzet worden vooraleer volgende herfst de eerste vruchten van de fruitbomen geoogst kunnen worden. Plannen en wensen zijn er ook nog volop. Er wordt momenteel nagedacht over fase II van het plan waarbij het dierentuintje ’t Nijsweike meer bij de molenwordt betrokken. Ook komen er velden waarop granen groeien zodat in de toekomst het hele proces: koren, malen, meel en bakken getoond en gevolgd kan worden. Daarvoor moet dan wel nog een andere grote wens van de buurt in vervulling gaan. “We zouden ook graag een bakhuis ergens in de nieuwe buurtmolentuin bouwen”, verklapt de directe buurman van de molen, Kees van Berkel. De projectgroep zoekt daarvoor naar financiële mogelijkheden.

Voorlopig heerst er vanaf zaterdag 21 december even twee weken rust rond de Nijsmolen. Want dan wordt het klusjaar afgerond met een feestelijke en stemmingsvolle samenkomst voor alle vrijwilligers uit de Nijsmolenbuurt vanaf 17 uur bij de molen. Samen wordt die avond een grote kerstster boven op de molenroede geplaatst.   “Dan is het nieuwe voorterrein voor de molen waarschijnlijk klaar”, hoopt Jo Beliën die het bestratingwerk regelt.  “Alleen in dat karwei is dan door de groep ‘keientikkers’, de mensen die week na week iedere zaterdag weer meters maaskeien komen leggen, bijna duizend uur vrijwilligerswerk gestoken.”