Overleg over biotoop

Projectontwikkelaar Meulen uit Weert plant de bouw van drie kantoorgebouwen langs de Eindhovenseweg in Centrum Noord. De gebouwen komen grotendeels binnen een straal van 100 meter van de Wilhelmus-Hubertusmolen te staan en liggen dus binnen de werkingssfeer van de molembiotoop.

De kantoorgebouwen Porta 1, 3 en 4 komen tegenopver de Wilhelmus-Hubertusmolen

De gemeente Weert, Molenstichting Weerterland en de Limburgse Molenstichting hebben in 2009 het convenant molenbiotoop afgesloten. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de richtlijnen voor het bouwen in de directe nabijheid van een molen, molenbiotopen. Op basis van die richtlijnen kunnen de 3 kantoorgebouwen met een maximale hoogte van ca 15 meter niet gebouwd worden.

Maar zo eenvoudig is het helaas niet. Probleem voor de situatie bij de Wilhelmus-Hubertusmolen is dat de drie kantoorgebouwen al jaren terug door de gemeente vergund zijn. Toen was er nog geen sprake van een molenbiotoop en van een molenconvenant. Meulen kan op basis van die vergunning de kantoorgebouwen dus gewoon bouwen.

De nieuwe, aangepaste plannen, houden echter een, zij het geringe, verbetering voor de biotoop in ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Zo komt het hoogste kantoorgebouw, 15 meter, het verst van de molen af te staan. Net buiten de 100 meter cirkel. En twee van de drie gebouwen worden ook ten opzichte van de oorspronkelijke plannen 90 graden gedraaid zodat de smalle ‘zij’kant naar de molen gekeerd wordt. Ook wordt de open tussenruimte tussen de kantoren aanzienlijk groter.

Al met al vinden de Limburgse Molenstichting en Molenstichting Weerterland dat zij geen zwaarwegende argumenten hebben om de bouw van de gebouwen tegen te houden. Voor de wetenschap dat Meulen de kantoren hoe dan ook kan bouwen, zij het in de oorspronkelijke opzet, kunnen wij de ogen niet sluiten. Wat evenwel niet wil zeggen dat we, gelet op de molenbiotoop, blij met de geplande bouw van de 3 kantoorgebouwen zijn.

Wel gaat de Molenstichting Weerterland de gemeente Weert vragen om de bomenrij in de middenberm van de Eindhovenseweg te verwijderen door deze bomen nu te verplaatsen. De bomen zouden een nieuwe standplaats kunnen krijgen ter hoogte van de nieuwe turborontonde Ringbaan Noord. Verplaatsen van de bomen heeft een positieve uitwerking op de windvang voor de Wilhelmus-Hubertusmolen.