Vrijwilligers klussen al 2000 uur rond Nijsmolen

Rustig uitslapen op zaterdagmorgen komt er al maanden niet meer van voor veel mensen die in Stramproy in de omgeving van de monumentale molen De Nijverheid, de Nijsmolen, wonen. Iedere zaterdagmorgen, maar ook regelmatig op doordeweekse avonden, wordt er rondom deze markante beltkorenmolen stevig gekarweid. Een grote groep vrijwilligers is wekelijks in de weer met het opnieuw bestraten van het terrein voor de molen. Ook hielpen vrijwilligers bij het plaatsen van een nieuw hekwerk rond de molentuin, bij het poten van honderden struiken en talrijke laagstam fruitbomen en -struiken en bij het inrichten van de nieuwe buurtmolentuin. Tot nu toe hebben de buren rondom de Nijsmolen samen al bijna 2.000 vrijwilligersuren in het project Nijsmolenbuurt Verandert geïnvesteerd.

Image

Klussers in actie bij de Nijsmolen

Buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert is een gemeenschappelijk initiatief van stichting Bèèle Erfke – Nijsweike en Molenstichting Weerterland. Doel van het project, dat financieel nogelijk is geworden door de steun van de gemeente Weert, de provincie Limburg, VSB fonds, Oranje-fonds, ANWB-fonds, de Heidemij, OnzeBuurt en  tal van lokale ondernemers uit het Weerterland is tweeledig. De samenhang in de buurt versterken en gelijktijdig de biotoop van de molen verbeteren door voor de buurt en met de buurt een mooie open omgeving rond de monumentale molen aan te leggen. Deze nieuwe buurtmolentuin moet vanaf 2014 een centrale ontmoetingsplek voor iedereen die in de schaduw van de molen woont, worden.

“Hiermee geven wij de molen, die in 1974 door de molenaarsfamilie Nijs is overgedragen aan de toenmalige gemeente Stramproy als het ware symbolisch terug aan de bewoners rondom de molen”, legt voorzitter Vincent van den Berg van Molenstichting Weerterland uit. Voorzitter Jan Levels van stichting Bèèle Erfke benadrukt dat het vrijwilligersproject vooral ook bedoeld is: ‘om buren weer op een actieve manier met elkaar in contact te brengen en zo  de betrokkenheid van de mensen bij de eigen woonomgeving en bij de mensen in je omgeving te vergroten’.

“Ik merk dat mensen weer meer met elkaar praten, samen wat regelen, gezamenlijk een karwei hier bij de molen oppakken. Wij brengen hier de participatiemaatschappij in praktijk”, constateert Levels. “Mede daarom was het project Nijsmolenbuurt finalist in de provinciale wedstrijd OnzeBuurt van de samenwerkende woningcorporaties en is ook één van Limburgs finalisten van Kern met Pit 2013.”

Ook de komende weken en maanden worden de handen nog stevig uit de mouwen gestoken rondom de Nijsmolen. Want er moet nog veel werk verzet worden vooraleer volgende herfst de eerste vruchten van de fruitbomen geoogst kunnen worden. Plannen en wensen zijn er ook nog volop. Er wordt momenteel nagedacht over fase II van het plan waarbij het dierentuintje ’t Nijsweike meer bij de molenwordt betrokken. Ook komen er velden waarop granen groeien zodat in de toekomst het hele proces: koren, malen, meel en bakken getoond en gevolgd kan worden. Daarvoor moet dan wel nog een andere grote wens van de buurt in vervulling gaan. “We zouden ook graag een bakhuis ergens in de nieuwe buurtmolentuin bouwen”, verklapt de directe buurman van de molen, Kees van Berkel. De projectgroep zoekt daarvoor naar financiële mogelijkheden.

Voorlopig heerst er vanaf zaterdag 21 december even twee weken rust rond de Nijsmolen. Want dan wordt het klusjaar afgerond met een feestelijke en stemmingsvolle samenkomst voor alle vrijwilligers uit de Nijsmolenbuurt vanaf 17 uur bij de molen. Samen wordt die avond een grote kerstster boven op de molenroede geplaatst.   “Dan is het nieuwe voorterrein voor de molen waarschijnlijk klaar”, hoopt Jo Beliën die het bestratingwerk regelt.  “Alleen in dat karwei is dan door de groep ‘keientikkers’, de mensen die week na week iedere zaterdag weer meters maaskeien komen leggen, bijna duizend uur vrijwilligerswerk gestoken.”

Brede steun voor buurtproject Nijsmolen

Afbeelding

Brede steun voor buurtproject Nijsmolen

Ze staan trots samen op de foto: de buren van molen De Nijverheid in Stramproy. Samen gaan ze vanaf zaterdag 21 september de handen uit de mouwen steken bij de realisatie van het project Nijsmolenbuurt Verandert. De omgeving rondom de Molen van Nijs wordt daarbij helemaal op de schop genomen en heringericht. Het pleintje voor de molen krijgt, met dank aan Jo Beliën, een mooie historische bestrating met nostalgische Maaskeien.
En het openbare groen wordt opnieuw aangelegd waarbij rond de molen een leuke open buurtmolentuin ontstaat. Het project is een van de Kern met Pit projecten voor 2013 in Limburg en is bovendien finalist in de wedstrijd OnzeBuurt van L1 samen met de Limburgse woningcorporaties. Steun van fondsen zoals het ANWB-fonds, VSB-fonds en Oranjefonds maken het project ook financieel haalbaar.