Aanleg voorzieningen De Nijverheid begonnen

Een grote graafmachine heeft woensdagmorgen de eerste forse happen zand uit de molenberg van molen De Nijverheid aan de Veldstraat genomen. Het zand wordt tijdelijk in Budel opgeslagen. Bijna 1/3 van de molenberg moet worden afgegraven om de aanleg van sanitaire voorzieningen en een keukentje in de molen van Nijs mogelijk te maken. Het werk zal ongeveer twee maanden gaan vergen.

Een aanzienlijk deel van de molenberg moet worden afgegraven

De aanleg van sanitaire voorzieningen op molen De Nijverheid vormt de laatste fase van de restauratie van de molen die al in 2009 begonnen is. Tot nu toe ontbrak in de molen een toilet voor de molenaar maar ook de mogelijkheid om een kopje koffie te zetten was tot nu toe niet voorhanden. Hieraan wordt nu tegemoet gekomen.

De molen van Nijs krijgt, net als de Sint Annamolen op Keent, de beschikking over een aangepaste toiletvoorziening zodat ook andersvaliden van deze sanitaire voorziening gebruik kunnen maken. Het Gehandicapten Platform Weert is bij de planning en voorbereiding van dit project betrokken geweest. Aannemersbedrijf Aarts uit Budel realiseert de bouw van de toilet en keuken-unit.

Vanwege deze ingrijpende werkzaamheden zal molen De Nijverheid de komende twee maanden slechts beperkt en zeer sporadisch open zijn. Doordat een groot gedeelte van de molenberg tijdelijk is afgegraven, is het onmogelijk om de molen te kruien. Bovendien is het niet optimaal en niet veilig om bezoekers op de molen toe te laten terwijl er dergelijke omvangrijke bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Dat houdt ook in dat molen De Nijverheid tijdens de Limburgse Molendag op zondag 2 oktober niet voor bezoekers geopend is. De activiteiten in het kader van de Limburgse Molendag 2011 worden daarom georganiseerd op de Sint Annamolen van Tungelroy. Op de molen in Tungelroy start vervolgens op 31 oktober eveneens nog de bouw van een toilet- en keukenvoorziening.

Een groot deel van de berg is afgegraven om een toilet- en keukenunit te bouwen.