Overleg over biotoop

Projectontwikkelaar Meulen uit Weert plant de bouw van drie kantoorgebouwen langs de Eindhovenseweg in Centrum Noord. De gebouwen komen grotendeels binnen een straal van 100 meter van de Wilhelmus-Hubertusmolen te staan en liggen dus binnen de werkingssfeer van de molembiotoop.

De kantoorgebouwen Porta 1, 3 en 4 komen tegenopver de Wilhelmus-Hubertusmolen

De gemeente Weert, Molenstichting Weerterland en de Limburgse Molenstichting hebben in 2009 het convenant molenbiotoop afgesloten. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de richtlijnen voor het bouwen in de directe nabijheid van een molen, molenbiotopen. Op basis van die richtlijnen kunnen de 3 kantoorgebouwen met een maximale hoogte van ca 15 meter niet gebouwd worden.

Maar zo eenvoudig is het helaas niet. Probleem voor de situatie bij de Wilhelmus-Hubertusmolen is dat de drie kantoorgebouwen al jaren terug door de gemeente vergund zijn. Toen was er nog geen sprake van een molenbiotoop en van een molenconvenant. Meulen kan op basis van die vergunning de kantoorgebouwen dus gewoon bouwen.

De nieuwe, aangepaste plannen, houden echter een, zij het geringe, verbetering voor de biotoop in ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Zo komt het hoogste kantoorgebouw, 15 meter, het verst van de molen af te staan. Net buiten de 100 meter cirkel. En twee van de drie gebouwen worden ook ten opzichte van de oorspronkelijke plannen 90 graden gedraaid zodat de smalle ‘zij’kant naar de molen gekeerd wordt. Ook wordt de open tussenruimte tussen de kantoren aanzienlijk groter.

Al met al vinden de Limburgse Molenstichting en Molenstichting Weerterland dat zij geen zwaarwegende argumenten hebben om de bouw van de gebouwen tegen te houden. Voor de wetenschap dat Meulen de kantoren hoe dan ook kan bouwen, zij het in de oorspronkelijke opzet, kunnen wij de ogen niet sluiten. Wat evenwel niet wil zeggen dat we, gelet op de molenbiotoop, blij met de geplande bouw van de 3 kantoorgebouwen zijn.

Wel gaat de Molenstichting Weerterland de gemeente Weert vragen om de bomenrij in de middenberm van de Eindhovenseweg te verwijderen door deze bomen nu te verplaatsen. De bomen zouden een nieuwe standplaats kunnen krijgen ter hoogte van de nieuwe turborontonde Ringbaan Noord. Verplaatsen van de bomen heeft een positieve uitwerking op de windvang voor de Wilhelmus-Hubertusmolen.

Bouwproject op twee van onze molens

We hebben de afronding van de restauratie van de vier molens nog maar net uitgebreid gevierd of de Molenstichting Weerterland staat alweer voor een groot bouwproject. Een van onze nog resterende grote wensen, aanleg van een toilet- en keukenvoorziening in de Annamolen van Tungelroy en bij molen De Nijverheid in Stramproy is nu ook aanstaande.

We wisten dat de aanleg van toiletten in de twee molens in Tungelroy en Stramproy nog in de planning zat. Van de gemeente Weert hadden we het signaal al ontvangen dat het begin van dit karwei voor week 33 in de planning stond. Vandaag, vlak voor het begin van de reguliere bouwvakvakantie, heeft de aannemer zich nu ook gemeld.

Woensdagmiddag wordt bij de Sint Annamolen in Tungerloy bekeken hoe deze klus aangepakt gaat worden en donderdagmorgen staat dit voor molen De Nijverheid in Stramproy gepland. Duidelijk is al dat voor de bouw van de toiletten een deel van de molenberg bij beide molens afgegraven moet worden. Bovendien moet bij de Nijverheid de trap naar de meelzolder verplaatst worden. Al met al in beide molens een behoorlijk grote ingreep die toch wel enkele weken zal vergen.

Naar het zich laat aanzien beginnen de werkzaamheden nog in augustus. Of er begonnen wordt op De Nijverheid of op de Annamolen in Tungerloy hangt even van de planning van de activiteiten op beide molens af. Hiervoor zal ook overleg met de molenaars worden gevoerd. In verband met de bouwwerkzaamheden zullen een of beide molens in ieder geval niet tijdens de Open Monumentendagen begin september geopend kunnen zijn. Doelstelling is wel dat de hele klus hoe dan ook tijdens de Limburgse Molendagen op 1 en 2 oktober afgerond zijn.