Plussen en minnen bij molens

Nu de jaarcijfers over 2016 zijn verwerkt, kunnen we als Molenstichting Weerterland de balans opmaken over het draaien van de vier door ons beheerde molens. Het beeld dat zich daarbij aftekent is een beeld van plussen en minnen. Door enkele oorzaken hebben diverse molens in het afgelopen jaar minder uren gedraaid dan misschien wenselijk zou zijn. Deze oorzaken liggen op het personele vlak doordat vrijwillige molenaars niet of minder regelmatig inzetbaar waren. Ook kenden we enkele hardnekkige technische problemen met enkele molens. Dat leidde ertoe dat in het afgelopen jaar enkele molens geruime tijd buiten gebruik gesteld moesten worden voor onderhoud of reparaties. Dat levert gezamenlijk een beeld van plussen en minnen op over het molenjaar 2016.

Wisselend beeld bij het draaien van de molens.

Naast de molenaars, waarvan er verschillende in 2016 slechts gedeeltelijk of zelfs nauwelijks beschikbaar waren in het afgelopen jaar, heeft Molenstichting Weerterland ook een groep molengidsen en molenklussers. De molengidsen hebben, door een steeds grotere vraag naar de openstelling van de molens en door meer verzoeken om groepsbezoeken te verzorgen, besloten om hun inzet vooral te concentreren op de Sint Annamolen van Keent die als de toeristische molen is aangewezen.  Daarnaast slaagden de gidsen er ook in om de speciale openstelling van de verschillende molens op woensdagmiddag voor de schooljeugd in stand te houden.

Of dat in 2017 gaat lukken, kan nu nog niet gezegd worden. Er zijn geen tekenen die er op wijzen dat de algehele personele bezetting met molenaars en molengidsen in 2017 structureel flink zal verbeteren.

Inzet van de klussers en de molengidsen

De molenklussers hebben in 2016 weer veel uren geïnvesteerd in het verhelpen van kleinere technische problemen en mankementen, het uitvoeren van kleinere en grotere onderhoudsklussen en verbeteringen en het groenbeheer. 

Veel waardering voor molenbezoek Weerter molens

Mensen waarderen een bezoek aan de molens.

Mensen die de molens in Weert bezoeken en die een rondleiding door de molen meemaken, hebben veel waardering voor het werk dat de vrijwilligers doen voor het behoud van de molens. Het bezoek aan de molens krijgt van de bezoekers gemiddeld een rapportcijfers 8.7.  Bezoekers geven aan ‘zich op de molens welkom te voelen’ en zeggen het bezoek aan de molen ‘een ontdekking te vinden.’  In 2016 bezochten bijna 4.750 mensen de molens van Keent, Tungelroy en Stramproy. Veel van die bezoekers werd gevraagd een korte enquête in te vullen.

Opvallend is dat twee derde van de bezoekers aan de molen het voldoende vindt wanneer ze door de molenaar of molengids door de molen rondgeleid worden en tekst en uitleg over de molen krijgen. Een derde van de bezoekers wil tijdens het molenbezoek zelf ook actief wat doen en waardeert het extra als ze eens mogen proberen molenzeilen voor te leggen of kunnen meekijken hoe er met de molen gekruid of op de molen gemalen wordt. Ook activiteiten speciaal georganiseerd voor gezinnen met kinderen worden extra gewaardeerd door de bezoekers.

Molenstichting Weerterland heeft in 2016 molenbezoekers gevraagd na afloop van een molenbezoek een korte vragenlijst in te vullen. De enquête was bedoeld voor de molenstichting om te achterhalen wat de wensen en verwachtingen van de bezoekers bij een molenbezoek zijn.  Ook wilde de molenstichting met de vragenlijst inzage krijgen in hoe tevreden bezoekers over hun bezoekje aan de molens zijn en of er zaken zijn die mensen bij het bezoek aan de molen missen of die verbetering behoeven.  Verder werden er vragen gesteld over de achtergrond van de molenbezoekers en welke band bezoekers met de molens hebben.

Ruim de helft van de bezoekers, 52 procent, kwam voor het eerst op een molen. Slechts 7 % van de molenbezoekers schaart zichzelf onder de categorie van de regelmatige molenbezoekers. Ruim de helft van de bezoekers geeft ook aan dat het molenbezoek min of meer toeval was. “We kwamen langs de molen en zagen dat die open was en draaide.” Bijna 30 procent had het molenbezoek juist wel van tevoren gepland. 

Het zijn vooral echtparen, 40 %, en families met kinderen, 16 % die de molens komen bekijken. Meestal komt men per auto, 60 %.  Maar ook de fiets, 30 %, is populair. Iets meer mannen 52 % dan vrouwen bezoeken de molens. Van de bezoekers hoor 44 % in de leeftijdsgroep 36 tot 50 jaar, 17 % in de groep 51-67 jaar en 20 % is ouder dan 67 jaar. Slechts 11 procent van de bezoekers hoort tot de groep jongeren: 12-23 jaar en 7 % in de categorie 24-35 jaar.

Van de mensen die de Sint Annamolen aan de Keenterstraat in Weert in 2016 bezochten, komt 60% uit het Weerterland of uit andere delen van Nederlands Limburg en Brabant. Tien procent komt uit Belgisch Limburg en 30% uit de rest van Nederland en uit het buitenland. Onder de buitenlandse bezoekers noteerde de Molenstichting Weerterland gasten uit vrijwel alle Europese landen maar ook uit China, Argentinië, Japan, Canada, de VS, Australië, Nieuw Zeeland, Colombia, Venezuela en Brazilië. De grootste groep Europese bezoekers komt uit België gevolgd door Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen, Spanje en Italië.

 

Weerter molenkalender voor vrijwilligers

De Weerter Molenkalender 2017

De Weerter Molenkalender 2017

Geen kerstpakket met wijn en etenswaren maar een heuse Weerter molenkalender die een heel molenjaar meegaat. Deze attentie had het bestuur van de Molenstichting Weerterland in deze laatste dagen van het molenjaar 2016 klaarliggen voor de molenvrijwilligers, relaties en enkele speciale molenvrienden of -vriendinnen.

Met de kalender, die deze dagen op bijna 50 adressen is bezorgd, wil het bestuur van de Molenstichting zijn waardering en dank uitspreken voor het vele werk dat onze vrijwilligers (molenaars, molengidsen, klussers en bestuursleden) ieder jaar opnieuw verzetten voor het behoud van ons bijzondere Weerter molenerfgoed. 

De foto’s die in de kalender gebruikt zijn, zijn van de hand van Jos Hebben, Marvin Wulms en Vincent van den Berg. Iedere windmolen en de watermolen heeft een eigen maand. 

Twaalf maanden in één oogopslag

Twaalf maanden in één oogopslag

Geslaagd voor proefexamen

Paul Horstman

Paul Horstman

Paul Horstman is een van onze vrijwilligers die op verschillende manieren actief is binnen de molenstichting.

Paul was de afgelopen jaren als kartrekker van het project al heel nauw betrokken bij de introductie van het veiligheidsbeleid voor onze molens met het opstellen van de RI+E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en vervolgens het vertalen van deze RI+E naar een concreet pakket van veiligheids-maatregelen en een stappenplan voor de uitvoering van die maatregelen. Vervolgens werd hij door het bestuur van de Molenstichting Weerterland gevraagd als vertrouwenspersoon veiligheid binnen de Molenstichting.

Daarnaast is Paul actief klussers en ook volgde hij de afgelopen twee jaren bij Jac Nijs op de Nijverheid de opleiding tot vrijwillig molenaar. Inmiddels heeft Paul op zaterdag 10 december het proefexamen met goed gevolg afgelegd en gaat hij nu komend voorjaar op voor het examen vrijwillig molenaar van De Hollandsche Molen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Vrijwilligers van de molenstichting Weerterland

Vrijwilligers van de Molenstichting Weerterland

Dit is het team vrijwilligers dat er in 2016 voor heeft gezorgd dat onze vier windmolens van Keent, Tungelroy en Stramproy regelmatig draaiden en ook maalden, te bezoeken waren en in een goede staat van onderhoud bleven.

Voor 2017 hopen wij echter op versterking van deze ploeg. Alle hulp is welkom. Of u nu vrijwillig molenaar wilt worden (en dus met de opleiding tot vrijwillig molenaar wilt beginnen) of dat u molengids wilt zijn, klusser op de molen, tuinman bij de molen of bestuurslid. Alle hulp is welkom en zelfs hard nodig.

Want: Zonder vrijwilligers staan alle molens STIL

Avonddraaien op Sint Annamolen van Keent

Avonddraaien op Annamolen Keent in Weert

Avonddraaien op Annamolen Keent in Weert

Een sfeervol verlichte en in het avondlijke donker draaiende Sint Annamolen met in de molen de hele avond kaarslicht rondleidingen. Iedereen kan in de molen de geur van versgebakken wafels en warme Glühwein opsnuiven. Maar ook warme chocolademelk, muziek passend bij deze vooravond van kerst, een heuse Kerstman, brandende vuurkorven en vooral veel gezelligheid horen bij deze inmiddels tot een traditie uitgegroeide molenavond.

Ook de Kerstman is present bij de Sint Annamolen

Ook de Kerstman is present bij de Sint Annamolen

Het avonddraaien op de monumentale Sint Annamolen aan de Keenterstraat in Weert staat weer op het programma. Dit jaar alweer voor de 5e keer. Daarom maken de vrijwilligers van Molenstichting Weerterland van dit avonddraaien een extra feestelijke en sfeervolle editie. Een avond vooral ook bedoeld voor gezinnen met kinderen.

Bakker Jo Roelofsen bakt wafels en koekjes met de kinderen

Bakker Jo Roelofsen bakt wafels en koekjes met de kinderen

Speciaal voor deze gelegenheid mogen kinderen met de Kerstman op de foto. Maar ook meehelpen met bakker Jo Roelofsen en Marij Roelofsen behoort tot de mogelijkheden. En natuurlijk zijn de overheerlijke, net vers gebakken, warme wafels een genot om van te snoepen bij een beker warme chocolademelk.  

Aan het begin van de avond is het hoogste tijd om de kerstverlichting van de kerstboom bij de molen te ontsteken en ook de grote kerstster die tijdens de kerstdagen in de top van de molenwiek zal stralen, ligt weer te wachten. En ook dit jaar presenteert de Molenstichting weer een nieuwe selectie van oude, vaak nog nauwelijks bekende, foto’s van de Weerter molens.

Het avonddraaien in kerstsfeer wordt dit jaar voor de 5e keer bij de Sint Annamolen aan de Keenterstraat 1 georganiseerd. U bent welkom vanaf 18.30 tot 22.30 uur op zaterdag 17 december.

 

 

Herstelwerkzaamheden bij Nijverheid

Om

werk aan stuclaag

werk aan stuclaag

Omdat er tijdens de restauratie van molen De Nijverheid in 2010/2011 blijkbaar ondeugdelijk  of ongeschikt materiaal is verwerkt en toegepast, begonnen delen van de stuclaag in de invaart van de molen steeds meer op te zwellen, te schimmelen en los te laten. Die plekken en lagen stuc hebben we nu verwijderd en de ondergrond is gereinigd en vervolgens behandeld met een hechtlaag. Daarna wordt het stucwerk gerepareerd. Gebleken is dat het materiaal dat voor de stuclaag was gebruikt veel water opnemend klei bevatte waardoor de stuclaag steeds water opnam. Ook was er veel last van schimmelvorming. 

Bloeiende bloemenpracht rond de molens

Bloemenpracht op de molenbergen

Bloemenpracht op de molenbergen

Molenstichting Weerterland heeft de afgelopen weken vele honderden biologische bloembollen voor krokussen, narcissen en andere kleurrijke vroege bloeiers in de molenbergen van de beide Sint Annamolen (Keent en Tungelroy) gepoot. Na de winter zullen de molenbergen er uitzien zoals op de foto links en dan zorgen voor veel blije bijen.
Dit is mede mogelijk gemaakt dank zij de steun van de gemeente Weert.

Na het voorjaar worden de molentuinen vervolgens ingezaaid met een bloemrijk bijen-, vlinders- en insectenvriendelijk zaadmengsel dat de hele zomer en herfst lang voor een uitbundige bloemenpracht op de molenbergen en in de molentuinen gaat zorgen.

Zo leveren ook wij als Molenstichting Weerterland steeds meer een actieve bijdrage aan een Groener Weert en aan een betere leefomgeving voor onze bijen. Want we willen dat onze Molenbergen blijven Zzzoemen. En we hebben nog wat mooie en uitdagende projecten en plannen in voorbereiding. We hopen daarover binnenkort meer te kunnen vertellen.

Past die poes wel door dat kattenluikje?

Past die poes wel door het kattenluikje?

Past die poes wel door het kattenluikje?

We kregen vanochtend de kinderen van de onderbouw van de Montessorischool Molenakker in Weert op bezoek op de Annamolen Keent. Zulke schoolbezoeken zijn telkens weer een feest.

Wij beleven als team van molenaars, molengidsen en verdere molenvrijwilligers altijd zelf ook veel plezier aan zulke bezoekjes van schoolklassen. Iedere kennismaking met een molen passen we altijd aan, aan de leeftijd van de groep jonge bezoekertjes.

Zelf laten doen en ontdekken door de kinderen is voor ons daarbij het vertrekpunt van iedere kennismaking met de molen. De kinderen van de Montessorischool Weert maakten vrijdag kennis met onze bijen (in de bijenkasten) zo mochten eens een knoop leggen bij de molenzeilen, het kruien van de molen (op de wind draaien) werd geprobeerd, een zak graan optillen met het luitouw lukte prima en in de invaart werd vooral onderzocht op een poes wel door het kattenluikje van de molen heel kan kruipen. Afgesloten werd het bezoekje met te bekijken of er al gasten in ons insectenhotel (bijenhotel) overwinteren.
Kortom een heerlijke ochtend met ruim 60 kids van de Montessorischool.

Een "statieportret' bij de molen.

Een “statieportret’ bij de molen.