Fleurig begin van nieuw molenjaar

Uitbundige bloeiende narcissen

Vorig najaar werden vele honderen bloembollen in de molenbergen in Weert, Tungelroy en Stramproy gepoot. Nu de lente goed in het land is, zorgen de Narcissen, Hyacinten. Tulpen en Krokussen voor fleurige en kleurrijke molenbergen. Een lust voor het oog. Het signaal ook voor een nieuw molenseizoen met vele activiteiten op de vier molens in Weert-Keent, Tungelroy en Stramproy.

Het inofficiële startsein van molenjaar 2017 wordt op zondag 2 april om 13.30 uur gegeven op de Sint Annamolen aan de Keenterstraat tijdens de eerste molenzondagmiddag van het nieuwe molenseizoen. Iedere eerste zondagmiddag van de maand (tot en met oktober) is de Annamolen ‘s middags geopend en zijn er verschillende leuke activiteiten in de molen. Zo kunnen kinderen komen knutselen (een molentje bouwen), molenkleurplaten kleuren en vooral natuurlijk paaseieren komen verven. 

Bovendien is in het komend molenseizoen op woensdagmiddag altijd minstens één molen geopend en te bezoeken. Ook op zaterdagmorgen en/of -middag is er steeds minstens één molen geopend. Via de agenda op deze website kunt u zien welke molen(s) wanneer geopend en te bezichtigen zijn. Kijk daarvoor op: Molenagenda: welke molen is geopend?

Swing op de molen

S

The Oaken Towels

Swingband The Oaken Towels uit Weert heeft de Sint Annamolen van Keent gebruikt voor het opnemen van een nieuwe videoclip voor de band. De jeugdige band was op zoek naar een opmerkelijke locatie om een clip op te nemen voor het nummer Johnny B Goode dat voor het eerst door Chuck Berry werd gezongen.

In en bij de monumentale Sint Annamolen konden de muzikanten zich naar hartelust muzikaal uitleven. De opnames trokken bovendien ook nog heel wat bekijks van toevallige passanten. Het resultaat: een swingende Sint Annamolen. 

Sint Anna op landelijk molendag-affiche

Nationale Molendag op 13 en 14 mei werpt de schaduwen vooruit. Het affiche van Vereniging De Hollandsche Molen, dat de komende weken weer bij veel molens verspreid over het land wordt opgehangen, is vandaag uitgekomen. En we konden eerst onze ogen nauwelijks geloven. Wat siert het landelijk affiche voor de Nationale Molendagen prominent? Juist, de Sint Annamolen van Keent. Een stukje promotion voor Weert, de Weerter molens, het Weerterland en alle 47 prachtige Kempen~Broek molens.

Jaarverslag 2016

Het activiteitenjaarverslag en de jaarrekening van Molenstichting Weerterland over 2016 zijn door het bestuur van de molenstichting op 14 februari vastgesteld. Zoals gebruikelijk en ook vereist als ANBI instelling, wordt het jaarverslag en wordt de jaarrekening ook openbaar gepubliceerd via onze website.

U kunt van het jaarverslag 2016 hieronder kennisnemen.

Wij en de Bij

 

Cursus Wij en de Bij

Wat is het verschil tussen een bij en een wesp? Hoeveel koninginnen heeft een bijenvolk? Is mijn tuin wel natuurvriendelijk? Waarom steken bijen altijd? Hoe zat het ook al weer met de bloemetjes en de bijtjes? Hebben imkers en agrariërs ruzie? Wat doen darren eigenlijk de hele dag? Wat kan ik doen om de bijen en de vlinders te helpen?  Voor geïnteresseerden in het leven van de bij, voor alle natuurliefhebbers en mensen die belangstelling hebben voor bijen, ecologie, biodiversiteit of natuur en milieu biedt Imkerij Weerterland samen met Molenstichting Weerterland een laagdrempelige cursus aan: Wij en de Bij.

Kleurrijke bloemen in de molentuin en op de molenberg

Wij en de Bij is vier keer in de maand maart, telkens op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de Sint Annamolen aan de Keenterstraat. De cursus wordt gegeven door imker Vincent Sterring. De cursus is samengesteld door het Bijencollectief Breda en Stichting BEI en wordt uitgevoerd onder toezicht van de NBV. Deelnemers aan deze cursus ontvangen eventueel materiaal als ook handouts en folders.

Sinds 2015 hebben Imkerij Weerterland en de Molenstichting een samenwerkingsverband in “Onze Molenberg Zzzoemt”, een biodiversiteits-project met als doel de schrale molenbergen te verbloemen. Bij de molens van de Stichting staan of komen bijenkasten en van mei tot september op opendagen is hier de enige échte Weerterlandhoning te koop!

Inhoud van de cursus Wij en de Bij

Tijdens de cursus leert u o.a. dat er naast de honingbij nog 357 andere bijensoorten zijn. U leert dat bijen niet steken en dat u ze dus gerust in uw tuin kunt lokken door aanplant van de juiste bloemen en het bieden van nestgelegenheid. Ook is er veel aandacht voor de biodiversiteit. Ook de prachtige documentaire ‘More than honey’ staat op het programma. Na de cursus kijkt u met andere ogen naar de bloemen in uw tuin en in de natuur en vallen “de kleine beestjes” u ongetwijfeld meer op! 

Les 1 (07 maart 19.30 uur): De Bijen Wat is nou een bij eigenlijk en hoe zit die in elkaar? Waarin onderscheid een bijtje zich ten opzichte van andere bijen, wespen en vliegend spul. Wat eten ze nou precies nectar of pollen en hoe maken ze daar eigenlijk honing van? Bijenproducten en bestuiving… In deze les besteden we aandacht aan al deze onderwerpen en veel meer weetjes over bijen

De imker bij zijn bijen

Les 2 (14 maart 19:30 uur): De imker Wat doet een imker en nog meer.  Hebben bijen eigenlijk wel een imker nodig? En wat doet zo’n imker nou eigenlijk met die bijen? Herkennen bijen hun imker en waarom wordt iemand imker?

Les 3 (21 maart 19:30 uur): Film: More than honey. Boeiende film over de balans tussen de natuur, de mens, de bij en de invloed op elkaar. Bij deze les mag u introducés meenemen mits deze zijn aangemeld via de website. Deze les kan langer uitlopen.

Les 4 (28 maart 19:30 uur): Bijen helpen: Wat kunnen we doen?!!! Hoe groen is uw tuin, hoe groen zou die kunnen zijn? Gemeentelijke, provinciale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van groen innovatie. Tevens afsluiting van de cursus.

Docent Vincent Sterring (43) is de huisimker van Molenstichting Weerterland en eigenaar van de kleine Imkerij Weerterland. Leraar Bijenteelt io en keurmeester bijenproducten. Hij is hoofdbestuurslid van de NBV welke 7200 leden vertegenwoordigt en secretaris van het Bijkersgilde. Vincent geeft regelmatig lezingen in Nederland en België over ecologische ontwikkeling, biodiversiteit, imkerij en als expert over bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast is hij betrokken bij het landelijke platform van het ministerie van EZ bij het Bijenberaad en bijenimpuls van de provincie Noord Brabant en heeft aan de wieg gestaan van zowel het Limburgs provinciaalplan als mede Bijen in Groen Weert. Maar bovenal is Vincent gewoon de imker van zijn 14 bijenvolkjes en natuurliefhebber! 

Deelname aan de cursus kost €25.-pp. Iedere cursusavond begint om 19,30 uur en duurt tot 21.00 uur.  Max aantal deelnemers 8 personen Min aantal deelnemers 4 personen  Betalen van het cursusgeld kan dmv overboeking op NL80RABO0168965631 tnv v.sterring o.v.v. Wij en de Bij Opgeven via email:  wij.bij@gmail.com  Bel voor meer informatie naar 06-20050123

Procedure voor BRIM gestart

inspectie van de molens

Met een grondige inspectie van de bouwkundige en technische staat waarin onze vier molens verkeren, is de procedure voor het verkrijgen van BRIM-gelden voor de periode 2018-2024 begonnen. 

Vandaag zijn de molens van Stramproy, Tungelroy en Keent geïnspecteerd, De uitkomsten van deze inspectie dienen voor het opstellen van het Periodiek Instandhouding Programma, PIP.

Voor de periode 2018 – 2024 wordt in het PIP nauwkeurig beschreven welke grotere onderhoudswerkzaamheden er op de molens uitgevoerd moeten worden om de molen in een goede staat van onderhoud en maalvaardig te houden.

Via de BRIM regeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) kunnen we bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanspraak maken op een bedrag van maximaal 30.000 euro per molen voor de periode van 6 jaar voor onderhoud aan de molen. Voorwaarde is wel dat het per molen opgestelde PIP door de RCE wordt goedgekeurd.

Vrijwilligers zoeken hulp

Het vrijwilligersteam. Marc Lamerikx ontbreekt op deze collage

Deze groep vrijwilligers zorgt ervoor dat in Weert de molens regelmatig draaien, malen, goed onderhouden worden en vooral ook wekelijks te bezoeken zijn.
We doen dit met veel plezier, vol overgave en met nog meer hart voor de zaak. Maar we hebben nu wel heel hard hulp en versterking nodig.
Wie komt meehelpen om ons bijzondere molenerfgoed in stand te houden? Want, echt waar, als er géén nieuwe vrijwilligers bijkomen dan moeten we steeds vaker de molens stil zetten en dicht houden en staan binnen enkele jaren de molens definitief STIL.
We zoeken de komende 5 jaar:
10 vrijwilligers die de opleiding tot vrijwillig molenaar gaan volgen.
10 tot 15 nieuwe molengidsen/gastvrouwen/gastheren.
5 nieuwe molenklussers
5 mensen die het molengroen willen bijhouden.
5 tot 8 nieuwe bestuursleden.
En… er staat nergens geschreven dat molenvrijwilligers alleen mannen mogen zijn. Dus dames, waar blijven jullie? Ankie Post zal het zeker leuk vinden als er enkele dames bijkomen.
PS: Marc Lamerikx ontbreekt in deze fotomontage.

Vier uw feestje samen met de molen(s)

Binnenkort wat speciaals te vieren?
Een jubileum, een speciale verjaardag of een ander feestje?
 
Dan krijgt u beslist vragen: “Waar kunnen we je blij mee maken?”
Van collega’s op het werk, vrienden uit de vereniging of van (verre) familieleden.
Dan is het een idee om het cadeau dat u krijgt, een speciale bestemming te geven.
Laat mensen een door u gekozen goed doel steunen. Als hun cadeau aan u.
Zoals Molenstichting Weerterland.
Dat kan heel makkelijk via Gefeliciteerd.nl.
Helemaal top is het dan om uw feestje bv op onze molen te vieren.
We willen u daar graag mee helpen.
Dus:
“Vier uw feestje met de molen(s).”
 
 
Hoe het werkt, leest u hieronder:
 

Gefeliciteerd.nl is een initiatief van Procurios. Procurios ontwikkelt multifunctionele software, onder andere voor goede doelen. Het bedrijf wil haar klanten nog verder ondersteunen bij het bereiken van hun doelen en het werven van fondsen. En om die reden is bij Procurios samen met GeefGratis het idee van Gefeliciteerd.nl gaan groeien.

Voor de jarige is het dan ook mogelijk om te kiezen uit de meer dan 3800 goede doelen die al zijn aangesloten bij Geef.nl om aan te doneren. Deze doelen kunnen gratis gebruik maken van deze internet diensten. 

De jarige laat zijn gasten weten via welke gepersonaliseerde feestpagina zij kunnen doneren. Denk aan: wimalex.gefeliciteerd.nl of Trix79.gefeliciteerd.nl. De gasten gaan naar deze pagina en maken hun donatie over aan het goede doel. Dus geen gedoe meer met enveloppen, geld tellen, rekeningnummer opzoeken. De donaties gaan rechtstreeks naar het goede doel dat de jarige wilt steunen.

Net zoals bij Geef.nl wordt er maximaal 8% van de donatie ingehouden om onze kosten te dekken. Gefeliciteerd.nl is een stichting, dus we maken geen winst. Het geld dat we inhouden op de donatie is alleen bedoeld om bijvoorbeeld de kosten van de transactie te dekken, de accountant te betalen en de site te hosten.

De gebruikers kunnen kiezen om te betalen met iDeal en Paypal. De donaties komen eerst binnen op een daarvoor bedoelde rekening van Stichting Derdengelden GeefGratis. GeefGratis stort de donaties één keer per maand automatisch door aan het goede doel.

Bezoek voor meer informatie http://www.gefeliciteerd.nl

NLDoet op de molens

 

11 maart 2017

11 maart 2017

Molenstichting Weerterland neemt al een reeks van jaren deel aan NLDoet, de landelijke actie van het OranjeFonds waarbij vrijwilligers een of twee dagen vrijwilligersorganisaties komen helpen.

NLDoet is, door de opzet waarbij vrijwilligers andere vrijwilligersorganisaties komen helpen, bij uitstek ook een campagne die er uitstekend aan bijdraagt dat vrijwilligersorganisatie, wat we als Molenstichting Weerterland ook zijn, kortdurende, kleinere projecten kunnen realiseren die normaal blijven liggen.

Bovendien biedt NLDoet je als organisatie ook een mogelijkheid je activiteiten eens wat breder onder de aandacht te brengen en mensen met je organisatie kennis te laten maken. En als vrijwilliger helpen biedt altijd veel voldoening. Dan is het slechts bijzaak dat een of twee dagen klussen en karweien tijdens NLDoet ook nog eens erg gezellig en uitstekend voor de teambulding is.

Voor NLDoet van 2017 hebben we als Molenstichting inmiddels twee projecten aangemeld.

Annamolen Keent

  • Het opschonen van de verwilderde fruitboomgaard aan de Bocholterweg recht tegenover de molen. (snoeien en afvoeren van talrijke en hoog opgeschoten struiken), frezen van stobben, aanleggen van een wandelpad, het terrein prepareren voor het aanplanten een aantal hoogstam fruitbomen en het nemen van maatregelen om de biotoop van de molen aan de Keenterstraat te verbeteren.Vastleggen in volledig scherm 28-10-2015 123402.bmp

Aanmelden voor deze klus bij de Annamolen


De Nijverheid, Stramproy

  • Het opnieuw witten en schilderen van het stucwerk van de invaart, kazemat, keukentje en van het zithoekje buiten in de originele kleuren wit/geel/ossenrood.

NLDoet in 2012 op Nijverheid. Toen ook schilderbeurt

Aanmelden voor de klus bij De Nijverheid


Sint Annamolen, Tungelroy

  • Het opknappen, behandelen en schilderen van de invaart tot de molen en het behandelen en schilderen van de muren van de meelzolder.

  

Aanmelden voor de klus op de Sint Annamolen van Tungelroy

Ankie Post Braam ontvangt Zilveren Molenwiek

Ankie Post Braam

De Zilveren Molenwiek 2017 is door Molenstichting Weerterland toegekend aan mevrouw Ankie Post Braam. De Zilveren Molenwiek is een onderscheiding die Molenstichting Weerterland één keer per jaar toekent aan een persoon of organisatie met grote verdiensten voor het behoud van de molens van Weert. De zilveren draagspeld is ontworpen en gemaakt door Goudsmid Atelier Diana van der Linden uit Weert. 

Mevrouw Post is al jaren als vrijwilligster actief voor de molen als molengids van de Weerter molenstichting. Als gids is zijn iedere woensdagmiddag maar vaak ook op zaterdagen of zondagen op een van de Weerter molens te vinden. Ze leidt bezoekers van de molens met veel deskundigheid, betrokkenheid en vooral ook veel enthousiasme rond. Jeugdige bezoekers kunnen daarbij rekenen op extra aandacht van Ankie Post-Braam. Bovendien is zij de enige vrouw binnen de mannenwereld van de molenstichting maar ook als vrouw staat zijn meer dan uitstekend haar mannetje. Ook de bijenvolkeren bij de Annamolen van Keent kunnen zich voortdurend in de belangstelling van Ankie Post-Braam verheugen.

De Zilveren Molenwiek werd sedert 2010 eerder toegekend aan Frits Weerts, Mevrouw Joke Jongeling, Jo Beliën, Pierre Beenders en vorig jaar Wiel Verheijen.