ANBI Informatie

anbi2MSW logo vierkant

Naam instelling :

Molenstichting Weerterland

Anbi nummer: 81.44.84.402

Kamer van Koophandel: 12058781

Postadres:

Molenstichting Weerterland, Hegstraat 11, 6001 EW  Weert

Email:

molensinweert@home.nl en info@molensinweert.nl

Telefonische bereikbaarheid:     

(0031) 0495 521365 en                        06 11134446

 

 

 

Bezoekadressen:

 • Sint Annamolen, Keenterstraat 1a, Weert – Keent
 • Sint Annamolen, Tungeler Dorpstraat 75, Weert – Tungelroy
 • Sint Jansmolen, Molenweg 16, Stramproy
 • Molen De Nijverheid, Veldstraat 54, Stramproy

Bankrelatie: Rabobank Weerterland

IBAN: NL95RABO0130733490            BIC: RABONL2U

 

Doelstelling Molenstichting Weerterland is een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel stelt:

 • Het behoud en onderhoud van de molens in Weert als cultureel erfgoed
 • De molens zoveel mogelijk regelmatig te laten draaien en voor het publiek toegankelijk te maken en houden
 • De molens zoveel mogelijk (minimaal 8 uur per maand) te laten malen
 • Het (laten) opleiden van vrijwillige molenaars en molengidsen
 • Het bevorderen van de kennis over de windmolens en watermolens
 • Reclame voor de molens te maken
 • Te bevorderen dat de molens een meerwaarde vormen voor de cultuurhistorische projecten in Weert en binnen het gebied van GrensPark Kempen~Broek
 • Te waken over de molenbiotopen van alle Weerter wind- en watermolens
 • Te bevorderen dat de molens een meerwaarde vormen voor de buurt, wijk of dorp waarin ze staan.

Hoofdpunten van het actuele beleid

 • Werving en opleiding van nieuwe vrijwillig molenaars
 • Werving en opleiding van molengidsen, molengastheren en gastvrouwen
 • Introductie en implementatie van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor molens
 • Versterken en bevorderen van de toeristische en dagrecreatieve functie van de molens.
 • Samenwerking met andere molenstichting in de regio (Limburg, Brabant en het aangrenzend Belgisch grensgebied)
 • Vergroten van de historische kennis over de wind- en watermolens in het Weerterland.
 • Het vormen van een archief over de molens van Weert.

 

Bestuur:

DB lid, voorzitter. 

Vacant

Vastleggen in volledig scherm 13-6-2015 143135.bmp

 • Frans Driessens.

DB lid, penningmeester.

Financiën en veiligheidsbeleid

Bestuursverantwoordelijke Sint Annamolen Tungelroy

Heerlijkheidlaan 43

6004  VZ  Weert

tel 06 23962944  email: frans-driessens@planet.nl

Vastleggen in volledig scherm 13-6-2015 143139.bmp

 • Piet Hermans.

DB lid, beleid, evenementen en organisatie.

Waarnemend notulist/secretaris

Bestuursverantwoordelijke molen Sint Jansmolen Stramproy.

Rondestraat 4

3950 – Lozen (België)

tel 0032 – 11.537264  email: piet.hermans@skynet.be

Vastleggen in volledig scherm 13-6-2015 143142.bmp

 • Jacques Paulissen.

Lid belast met molenbeheer, organisatie, contacten molenaars, klussers en molenburen.

Bestuursverantwoordelijke molen Sint Anna Keent.

Maasstrichtstraat 35

6004 VW  Weert

tel: 06-53366468  email: jpa.paulissen@ziggo.nl

 

Vastleggen in volledig scherm 13-6-2015 143149.bmp

 • Louis Morre

Bestuurslid belast met de contacten met de molengastvrouwen/gastheren, jeugdbeleid.

Lid projectgroep en werkgroep Molennetwerk Kempen~Broek

Paltrokmolen 84

6003 CX  Weert

tel: 0644 356747

email: ladmo2012@gmail.com

 • Vacature

Bestuurslid jeugdzaken

 • Vacature

Bestuurslid Contacten bedrijfsleven, sponsoring, advertenties

 • Vacature

Coordinator molenaars, bestuursverantwoordelijke molen De Nijverheid

 

 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Compensatie van tbv de Molenstichting gemaakte goedgekeurde kosten kan geschieden op basis van declaratie.

De vrijwillige molenaars, molengidsen, molenklussers en de molengastvrouwen/gastheren ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Door het bestuur goedgekeurde kosten die de vrijwillige molenaars en klussers ten behoeve van het dagelijks beheer van de molen maken kunnen gedeclareerd worden. Kosten betreffende het onderhoud van de molen dienen altijd vooraf goedgekeurd te worden.

Bestuur en vrijwilligers kunnen ten behoeve van de molenstichting en/of het molenbeheer gemaakte reiskosten declareren op basis van de daarvoor fiscaal vastgestelde maximum vergoeding per gereden kilometer met eigen vervoer of de gemaakte kosten per openbaar vervoer.

Jaarverslagen en financiële overzichten

2012

Jaarverslag Molenstichting Weerterland voor het jaar 2012 zoals gedeponeerd bij de gemeente Weert op 18 februari 2013.

Jaarverslag Molenstichting Weerterland 2012

Exploitatie 2012

2013

 Jaarverslag 2013 en financieel verslag 2013 zoals ingediend bij de gemeente Weert op 14 maart 2014

Molenstichting MSW jaarverslag en financieel verslag 2013

2014

Jaarverslag en exploitatierekening 2014 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op 24 februari 2015 en aangeboden aan de gemeente Weert op 26 februari 2015.

MSW Jaarverslag 2014 Molenstichting Weerterland _1_

Exploitatierekeningen MsW 2014. (1)

2015

Jaarverslag en exploitatierekening 2015 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op 29 februari 2016 en aangeboden aan de gemeente Weert op 3 maart 2016.

Jaarverslag (financieel en organisatorisch) 2015

 

2016

Jaarverslag en exploitatierekening 2016 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op 14 februari 2017 en aangeboden aan de gemeente Weert op 17 februari 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *