ANBI Informatie

MSW logo vierkant

Naam instelling :
Molenstichting Weerterland
Anbi nummer: 81.44.84.402

Kamer van Koophandel: 12058781

Postadres:
Molenstichting Weerterland,      Boshoverweg 4, 6002 AN   Weert

Email:  paul.horstman@lijbrandt.nl

 

 

 

 

 

 

Bezoekadressen:

 • Sint Annamolen, Keenterstraat 1a, Weert – Keent
 • Sint Annamolen, Tungeler Dorpstraat 75, Weert – Tungelroy
 • Sint Jansmolen, Molenweg 16, Stramproy
 • Molen De Nijverheid, Veldstraat 54, Stramproy

Bankrelatie: Rabobank Weerterland

IBAN: NL95RABO0130733490            BIC: RABONL2U

 

Doelstelling Molenstichting Weerterland is een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel stelt:

 • Het behoud en onderhoud van de molens in Weert als cultureel erfgoed
 • De molens zoveel mogelijk regelmatig te laten draaien en voor het publiek toegankelijk te maken en houden
 • De molens zoveel mogelijk (minimaal 8 uur per maand) te laten malen
 • Het (laten) opleiden van vrijwillige molenaars en molengidsen
 • Het bevorderen van de kennis over de windmolens en watermolens
 • Reclame voor de molens te maken
 • Te bevorderen dat de molens een meerwaarde vormen voor de cultuurhistorische projecten in Weert en binnen het gebied van GrensPark Kempen~Broek
 • Te waken over de molenbiotopen van alle Weerter wind- en watermolens
 • Te bevorderen dat de molens een meerwaarde vormen voor de buurt, wijk of dorp waarin ze staan.

Hoofdpunten van het actuele beleid

 • Werving en opleiding van nieuwe vrijwillig molenaars
 • Werving en opleiding van molengidsen, molengastheren en gastvrouwen
 • Introductie en implementatie van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor molens
 • Versterken en bevorderen van de toeristische en dagrecreatieve functie van de molens.
 • Samenwerking met andere molenstichting in de regio (Limburg, Brabant en het aangrenzend Belgisch grensgebied)
 • Vergroten van de historische kennis over de wind- en watermolens in het Weerterland.
 • Het vormen van een archief over de molens van Weert.

 

Bestuur:

    •  Grad Peeters

DB lid, voorzitter. 

 

    •   Koos van Lieshout

DB lid, penningmeester.

 

Vastleggen in volledig scherm 13-6-2015 143142.bmp

 • Jacques Paulissen.

Bestuurslid belast met molenbeheer, organisatie, contacten molenaars, klussers en molenburen.
Bestuursverantwoordelijke molen Sint Anna Keent.

 

    •   Paul Horstman

DB lid: Secretaris, Veiligheid

 

    •   Math Beeren

Bestuurslid, Monumentbewaker

 

 
•   Ton Verspeek

Bestuurlid algemeen

 

  •  Rolf Zincken

Bestuurslid.

 

Bestuurslid algemeen

 • Vacature

Bestuurslid jeugdzaken

 • Vacature

Bestuurslid Contacten bedrijfsleven, sponsoring, advertenties

 • Vacature

Coordinator molenaars, bestuursverantwoordelijke molen De Nijverheid

 

2022
Jaarverslag en exploitatierekening 2022 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op februari 2023 en aangeboden aan de gemeente Weert.

Molenstichting-Weerterland.pdf

Molenactiviteiten-2022.pdf

MsW-winst-en-verliesrekening-2022.pdf

MsW-Balans-2022.pdf

 

Jaarverslag en exploitatierekening 2021 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op januari 2022 en aangeboden aan de gemeente Weert op januari 2022.

Samenvatting-van-de-molens-2021.pdf

Activiteten-en-openstellingsuren-2021.pdf

MsW-winst-en-verliesrekening-2021.pdf

MsW-Balans-2021.pdf

 

 

2020

Jaarverslag en exploitatierekening 2020 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op januari 2021 en aangeboden aan de gemeente Weert op januari 2021.

Samenvatting-van-de-molens-2020-1.pdf

Winst-en-verlies2020.pdf

Balans2020.pdf

2019

Jaarverslag en exploitatierekening 2019 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op januari 2020 en aangeboden aan de gemeente Weert op januari 2020.

Financieel verslag 2019

Activiteiten 2019

Balans 2019

Inzet vrijwilligers statistieken

2018

Jaarverslag en exploitatierekening 2018 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op januari 2019 en aangeboden aan de gemeente Weert op januari 2019.

Financieel verslag 2018

Activiteiten 2018

Balans 2018

2017

Jaarverslag en exploitatierekening 2017 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op januari 2018 en aangeboden aan de gemeente Weert op januari 2018.

Financieel verslag 2017

2016

Jaarverslag en exploitatierekening 2016 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op 14 februari 2017 en aangeboden aan de gemeente Weert op 17 februari 2017.

2015

Jaarverslag en exploitatierekening 2015 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op 29 februari 2016 en aangeboden aan de gemeente Weert op 3 maart 2016.

Jaarverslag (financieel en organisatorisch) 2015

2014

Jaarverslag en exploitatierekening 2014 zoals door het bestuur van Molenstichting Weerterland vastgesteld op 24 februari 2015 en aangeboden aan de gemeente Weert op 26 februari 2015.

MSW Jaarverslag 2014 Molenstichting Weerterland _1_

Exploitatierekeningen MsW 2014. (1)

2013

Jaarverslag 2013 en financieel verslag 2013 zoals ingediend bij de gemeente Weert op 14 maart 2014

Molenstichting MSW jaarverslag en financieel verslag 2013

Jaarverslagen en financiële overzichten

2012

Jaarverslag Molenstichting Weerterland voor het jaar 2012 zoals gedeponeerd bij de gemeente Weert op 18 februari 2013.

Jaarverslag Molenstichting Weerterland 2012

Exploitatie 2012