Onze Molens

MSW logo vierkant-001

 

Molenstichting Weerterland beheert in Weert de 4 windmolens die eigendom van de gemeente Weert zijn. Dat zijn de Sint-Annamolen van Keent, de Sint-Annamolen in Tungelroy en de molens De Nijverheid en Sint-Jan in Stramproy. Verder werken we intensief samen met de particuliere eigenaren van de molens De Hoop, Swartbroek, Sint Antonius, Laar en Wilhelmus Hubertus, Weert. Daarnaast zorgde de Molenstichting ook nog voor de reconstructie van de kollergang van de historische ros-oliemolen aan de Beekpoort in Weert. 

De Weerter molens

De Weerter molens

 

De belangrijkste opdracht voor de molenstichting is er voor te zorgen dat de molens regelmatig draaien. Daarnaast laten we vrijwillige molenaars opleiden, regelen dat er voor deze molens molengidsen die bezoekers ontvangen en rondleiden klaar staan en zorgen we voor het dagelijks kleine en het geplande grotere onderhoud van de molens. Ook bewaakt de molenstichting de molenbiotopen van alle Weerter windmolens.

De locaties van de windmolens en rosmolen in Weert

De locaties van de windmolens en rosmolen in Weert

De molens moeten ook zo vaak mogelijk van zich laten horen. Dat doen we door promotion van het Weerter molenbestand  dat uit acht windmolens en een watermolen bestaat. Om de belangstelling voor de molens te vergroten organiseert Molenstichting Weerterland regelmatig zelf molendagen, rondleidingen en excursies naar de molens en doen we ook actief mee aan de provinciale en landelijke molendagen en monumentendagen. Verder bieden wij de molens als locaties voor andere culturele of maatschappelijke activiteiten aan.

Samen met andere molenstichtingen uit Limburg, Brabant en het Duitse en Belgische grensgebied en met particuliere moleneigenaren proberen wij de belangen van het totale molenbezit in Midden-Limburg en de aan Midden-Limburg grenzende streken te behartigen en proberen we deze regio als een aantrekkelijke en verrassende molenregio op de landkaart te plaatsen.

“Een Stille molen maalt geen meel”.

Dat wil zoveel zeggen als ‘zonder arbeid bereikt men niets. Je zou het de lijfspreuk of het devies van Molenstichting Weerterland kunnen noemen.

Hiermee geven we aan het als stichting belangrijk te vinden dat de door de stichting beheerde molens regelmatig draaien en zo mogelijk ook malen. Want zoals algemeen bekend leidt stilstand als snel tot achteruitgang. Zeker bij molens.

 

Daarnaast wil de Weerter molenstichting regelmatig ‘van de Weerter molens’ laten horen. Dus ook wat dat betreft willen de Weerter molens zich niet echt stil houden.  Enkel door de molens regelmatig onder de aandacht te brengen, groeit de publieke belangstelling voor de molens en raken meer mensen in onze molens, geïnteresseerd en daardoor bij de molens betrokken.

 

Onze molens zijn monumenten die actief herinneren aan het agrarisch en industriële verleden van stad en streek. En dat al eeuwen lang. Bovendien wil de gemeente Weert ‘dat de molens een meerwaarde vormen voor de buurt of het dorp waarin ze staan.’ Dus u hoort nog van ons. En van de Weerter molens.