Molen Sint Jan Stramproy

* Sint Jansmolen aan de Molenweg in Stramproy

Technische gegevens

  • Vlucht: 24.70 meter
  • Wieksysteem: oudhollands
  • As: gietijzer
  • Vang: vlaams
  • Een koppel 17der stenen

Vastleggen in volledig scherm 10-11-2014 134552.bmp

Adres:

Molenweg 16, 6039 RH Stramproy

Vastleggen in volledig scherm 10-3-2016 140220.bmp

Vaste dagen van openstelling van de molen:

  • Iedere 2e zaterdag van de maand ‘s morgens vanaf 09.30 uur
    en iedere 2e en 4e woensdagmiddag vanaf 13:00 uur

Buiten deze vaste dagen dat de molen geopend is, draait en maalt de molen in Stramproy ook op andere dagen en is dan altijd te bezoeken.

Kijk verder op in onze molenagenda en volg ons via Twitter @openmolensweert . 

Biotoopinventarisatie 2011:

Molenbiotoop Sint Jan Stramproy

Molenaars:

vrijwilligers Sint Jan-001

Ligging

Komend uit de richting van Haler en Hunsel over de Molenweg is de houten gesloten Sint Jans standerdmolen al van ver uitstekend te zien. De molen, met een
geschiedenis van honderden jaren, geldt als een van de markantste molens in het
Weerterland. Om de molen op de wind te zetten, kruien in vaktaal, moet de molenaar het complete molenhuis dat op een zware houten verticale as steunt, kruien.

Sint Jan vanaf grote hoogte

Sint Jan vanaf grote hoogte

Geschiedenis

De eerste schriftelijke verwijzingen naar een voorganger van de huidige molen dateren al uit de 16e eeuw. Op 31 augustus 1571 gaven de abdis en het Stift van Thorn hun ‘wintmoolen tot Stramproie’ in erfpacht aan Cornelis Souts. In 1804 werd deze molen op
de huidige plaats aan de rand van het dorp herbouwd. Mogelijk stond de molen
eerder te ver van het dorp waardoor de molen te weinig klandizie trok.

Tussen 1804 en 1898 was de molen eigendom van de familie Veltmans. De erven Veltmans verkochten de molen in 1898 aan de brouwersfamilie Maes uit Stramproy. In 1901 trad Hubert van de Winkel als molenaar in dienst van de familie Maes. In 1918,
na het overlijden van Hubert, kwam zijn jongere broer Lei op de molen. Hij zou
tot zijn 80e  verjaardag op de molen blijven malen en bleef tot zijn dood op 85-jarige leeftijd, bij zijn Sint Jansmolen betrokken. Het beeld naast de molen herinnert aan Lei de Mulder.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw bestond even de vrees dat de molen onder de slopershamer zou verdwijnen. De Boerenbond wilde de molen van de familie Maes kopen. Na pensionering van Lei de Mulder zou de molen dan gesloopt worden. Molenaar Lei verzette zich echter fel  tegen dit plan waardoor het niet doorging.

Uiteindelijk werd de Sint Jansmolen in 1960 verkocht aan Mies Vermeulen uit Weert. Die verkocht op zijn beurt de molen zes jaar later weer aan de gemeente Stramproy door.

Mede door de inzet van burgemeester Cees van Berckel volgde in 1968 een grote restauratie. Als vrijwillige molenaar nam Math Beeren de plaats van Lei de Mulder in. In 2008 en 2009 onderging de molen opnieuw een restauratie waarbij een nieuwe buitentrap en binnenroede werden geplaatst. Ook de bekleding van het dak met eiken schaliën werd daarbij vervangen.

Vastleggen in volledig scherm 12-11-2014 081358.bmp

Nu zorgen de vrijwillige molenaars van Molenstichting Weerterland ervoor dat de Sint Jansmolen regelmatig draait en maalt.

PICT0198 (1224 x 1632)  IMG-20110917-00218  IMG_6571 kopie Vastleggen in volledig scherm 24-9-2015 172242.bmp

Vastleggen in volledig scherm 24-9-2015 172237.bmp Vastleggen in volledig scherm 24-9-2015 172342.bmp