Broekmolen Stramproy

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Auteur Paul Sterk uit Weert schreef sonnetten voor de Weerter windmolens en voor de watermolen die op de grens van Nederland en België langs de Aa-beek draait.

Deze watermolen is de oudste authentieke molen uit het Weerterland.  De molen uit 1738 staat voor een groot gedeelte op Nederlands grondgebied maar ook voor een klein stukje in België. Een echt grensgeval dus.

 

Grensgeheimen

 

De scheidslijn die hem staatkundig verdeelt

En Limburg op papier in tweeën splijt

is niet meer dan een beek die door de bossen glijdt,

Maar voor de mens een grens verzinnebeeldt.

 

Daar staat verscholen aan de waterrand

Op de hoek bij grenspaal een-vijf-negen

De Broekmolen, in het spoor van smokkelwegen,

Met zijn schoepen in de sluimerstand.

 

De beek kent de mysteries die hier zweven.

Staart het raderwerk soms in stil verdriet,

Wekt een zoete stroom hem weer tot leven.

 

En weten molen en water zich onbespied

Dan streelt het koppel elkaar heel even.

Steels, zodat de grenspaal het niet ziet.