Sint Oda molen Weert

1387845-19786520e05dedb3910a77ca809560dc-001

Voor ieder van de Weerter windmolens en de watermolen schreef auteur Paul Sterk een sonnet. Bijgaand het sonnet voor de Sint Odamolen langs de Zuid-Willemsvaart. De molen is een van de laatst overgebleven stadsmolens van Weert.

De Sint Oda molen is vooral bij veel festivalgangers uit heel Nederland en de buurlanden bekend als de molen van Bospop. 

 

De oogst van Oda

Ze heft haar armen ten hemel. Haar kruisteken

Staat pal in de storm van een woelig tijdsgewricht.

Geroemd om de gave die haar wordt toegedicht

Blijft haar mirakel tot de verbeelding spreken.

De Schotse koningsdichter, beroofd van haar gezicht,

Zocht op pelgrimstocht het licht in onze streken,

Waar ze aan het graf Gods zegen af kwam smeken,

Tot ze weer zag. Een wonder van groot gewicht.

 

Zo trok ze voort en voort en zaaide korrels graan

Vol geloof, hoop en liefde in onze aarde.

Op de Boshoven velden voelde zij zich thuis.

Al verdween het volk dat hier vroeger beevaarde,

Nog steeds zwaaien de halmen – oogst van een heilig bestaan –

En groeten verdwaalde wandelaars haar wiekenkruis.