Molen Sint Anna Keent

Sint Annamolen van Keent

Technische feiten

  • Vlucht: 23,64 meter
  • Wieksysteem: oudhollands
  • As: gietijzer
  • Kruiwerk: engels
  • Vang: vlaams
  • Een koppel 16der stenen

Fullscreen capture 11102014 25952 PM.bmp

Adres:

Keenterstraat 1, 6006 PW  Weert

Keenterstraat 1, Weert

Keenterstraat 1, Weert

Reguliere dagen van openstelling van de molen:

  • Iedere 1e zondag van de maand vanaf 13.30 uur (van april t/m november)
  • Iedere 2e woensdag van de maand vanaf 13.30 uur (het hele jaar door)
  • Iedere zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur (van maart t/m november) 

 

 

Buiten deze vaste dagen, draait en maalt de molen zeer regelmatig en is dan ook altijd te bezoeken. Kijk daarvoor in onze molenagenda of volg ons op Twitter @openmolensweert 

Biotoopinventarisatie 2011

Molenbiotoop Sint Anna Keent

Molenaars:

Ligging
Aan de zuidelijke rand van Weert en aan de rand van de historische Dijkerakker, een
eeuwenoude kransakker, staat langs de Keenterstraat de markante stenen
beltmolen Sint Anna. Met de bouw van deze molen werd in 1911 begonnen. De molen
valt op doordat de molenromp naar het westen toe bepleisterd en opvallend wit
geschilderd is.

Geschiedenis

De Sint Annamolen werd gebouwd vooral voor de boeren van Moesel, Keent en
Altweerterheide. Die moesten tot dan voor het malen van hun veldvruchten naar
de Clercxmolen aan het Driesveld in  het centrum van Weert. Toen deze molen voor afbraak te koop kwam, bracht dat Toon Timmermans, knecht op de Antoniusmolen van Laar, op het idee een molen te bouwen voor de boeren in het zuidelijk deel van Weert. In deze nieuwe molen werden onderdelen uit de Clercxmolen gebruikt. Omdat de molenromp van de nieuwe molen op Keent flink afweek van de oude molen aan het Driesveld moesten veel onderdelen passend worden gemaakt. Dat is ook nu nog in de molen te zien.

Gezin1

Zijn naam dankt de molen van Keent aan Anna Truyen, echtgenote van molenaar Sjang Clijsters. De molen kreeg die naam pas in 1934. Clijsters had de molen enkele jaren daarvoor, in 1925, van Timmermans gekocht

In 1926 en 1930 bouwde hij twee pakhuizen naast de molen en in 1934 werd de molen uitgerust met Dekker stroomlijnwieken. Die wieken zouden slechts tot 1943, toen een roede afbrak, dienst doen. Door materiaal-gebrek tijdens de oorlog kreeg de molen pas enkele jaren later nieuwe roeden. Toen met het Van Bussel-systeem. In het begin van de vijftiger jaren zag molenaar Clijsters niet langer toekomst in het windmolenbedrijf. De molen werd stilgelegd. Verval trad daarna snel in. Een tijdlang stond de molen zelfs voor afbraak te koop.
Uiteindelijk kocht de gemeente Weert in 1970 de molen en in 1973 volgde een grondige
restauratie en werd de molen met het oudhollands wieksysteem uitgerust.  Gerie Fijen uit Nederweert werd in 1973 ook de eerste vrijwillige molenaar van de Keenter Sint Annamolen

Luizolder Sint Annamolen Keent.

Luizolder Sint Annamolen Keent.

In 2010 is de Annamolen opnieuw gerestaureerd door Adriaens Molenbouw Weert. Daarbij werden de roeden vervangen en kreeg de molen een nieuwe korte en lange spruit. Bovendien werd veel houtrot hersteld en de molenbiotoop verbeterd. In 2014 volgde vervolgens nog een schilderbeurt buiten en in 2015 werden de vier zeilen vervangen.

Tegenwoordig zorgen vrijwillig molenaars van Molenstichting Weerterland ervoor dat deze markante molen regelmatig draait.

Vastleggen in volledig scherm 25-9-2015 110628.bmp

Vrijwillige molenaar Chris Venner

Vrijwillige molenaar Chris Venner

Vastleggen in volledig scherm 25-9-2015 111323.bmp

Vastleggen in volledig scherm 25-9-2015 111534.bmp

Vastleggen in volledig scherm 25-9-2015 111521.bmp