Nieuws van de molengastvrouwen/heren

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Het jaarverslag 2014 over de activiteiten van de molengidsen

Half december 2013 zijn 3 vrijwilligers begonnen aan het opleidingstraject voor gastvrouw/-heer. Op 29 maart 2014 hebben zij dit opleidingstraject succesvol afgerond. Door deze opleiding zijn ze in staat op alle 4 molens van de Molenstichting Weert op verantwoorde wijze rondleidingen te verzorgen.

Daarmee kwam het aantal gastvrouwen/-heren op 12.

Via een schema van inzet zijn op alle officiële openstellingdagen 2 gastvrouwen/-heren ingezet. Samen hebben zij meer dan 60 dagen rondleidingen verzorgd. Daarnaast zijn de molens voor bijzondere activiteiten geopend geweest buiten de reguliere openingstijden, o.a. voor een 10-tal rondleidingen op verzoek  voor groepen schoolkinderen, vriendenclubs , communicanten, gehandicapten, PSW, etc.

In het kader van Weert600 heeft  op 6 oktober het evenement molens 6x 600 plaatsgevonden. Alle gastvrouwen / -heren zijn , evenals tal van andere extra vrijwilligers, ingezet om het evenement te laten welslagen.

Naast de rondleidingen is dit jaar een voorzichtige start gemaakt met het houden van lezingen voor geïnteresseerden, o.a. in zorgcentrum St. Martinus en WOZOCO Hushoven. In de toekomst willen we daar nog meer aandacht aan gaan besteden.

Ook is gewerkt aan het maken van nieuwe presentaties en voorlichtingsmateriaal. o.a. over de Kollergang, “De verdwenen molens” en het up to date houden van het opleidingsmateriaal voor de gastvrouwen/-heren.

De molens worden steeds vaker en door steeds meer toeristen uit het buitenland bezocht. Een Engelstalige rondleiding is mogelijk. Daarnaast zijn we trots op het bezoek van de Chinese delegatie,  die de Annamolen op Keent heeft bezocht en de Jury van Community in Bloom die onder de indruk was van dit stukje cultureel erfgoed.

Inmiddels is er per molen een tas beschikbaar met relevante informatie over de betreffende molen. Ook zijn voor 3 molens demonstratiemolensteentjes gekocht, waarmee tijdens de rondleiding nog beter uitleg gegeven kan worden over het maalproces.

 

Het jaarverslag 2013 over de activiteiten van de molengastvrouwen en -gastheren

Half november 2012 zijn 9 enthousiaste vrijwilligers begonnen aan het opleidingstraject voor gastvrouw/-heer. Op 2 maart 2013 hebben wij dit opleidingstraject succesvol afgerond. Door deze opleiding zijn we in staat op alle 4 molens van de Molenstichting Weert op verantwoorde wijze rondleidingen te verzorgen.

Via een schema van inzet zijn op alle officiële openstellingsdagen 2 gastvrouwen/-heren ingezet. Samen hebben wij meer dan 50 dagen rondleidingen verzorgd.

Daarnaast hebben er een 10-tal rondleidingen, op verzoek plaats gevonden o.a. voor groepen schoolkinderen, vriendenclubs , communicanten, gehandicapten, Gilde opleiding etc.

Omdat de molens ook vaak bezocht worden door mensen van verschillende nationaliteiten, o.a. Japan, Australië, Argentinië, België, Duitsland, Engeland is inmiddels ook een rondleiding , naast Nederlands, mogelijk in het Engels.

Ook is er gezorgd voor herkenbare kleding in de vorm van een all-seasonjack met logo van de stichting. Er wordt gewerkt aan het samenstellen van een tas per molen voorzien van allerlei informatie over molens en aanverwante zaken, zoals o.a. fietsroutes, maar ook kleurplaten voor de jongste kinderen.

Actief is gewerkt aan het werven van aspirant gastvrouwen/-heren. Dat heeft geresulteerd in de aanmelding van 3 nieuwe vrijwilligers. Zij zijn inmiddels gestart met hun opleidingstraject en zullen, na afronding van de opleiding in het seizoen 2014 ook worden ingezet.

De reacties van de bezoekers zijn mondeling, zowel als op schrift (gastenboek) erg positief. De informatie die wordt gegeven wordt  als interessant en deskundig omschreven. We hopen dan ook in 2014 nog meer bezoekers te mogen ontvangen en rondleiden op de prachtige molens die door MSW worden beheerd.