Molengidsen

Molenstichting Weerterland prijst zich gelukkig met een actieve, maar helaas vrij kleine, groep vrijwilligers die als molengidsen op de molens bezoekers ontvangen en rondleiden. Daarom zoeken wij dringend uitbreiding en versterking van de groep molengidsen. Bovendien krijgen we steeds meer verzoeken om de molens open te stellen. Daarvoor zijn meer molengidsen nodig. Begin 2016 start de molenstichting met een nieuwe interne opleiding voor de nieuwe molengidsen. 

Molengidsen vertellen het verhaal over de molen.

Molengidsen vertellen het verhaal over de molen.

De molengidsen zorgen ervoor dat bezoekers aan de molen worden ontvangen en in de molen de weg wordt gewezen en rondgeleid.  Ook houden de gidsen een oogje in het zeil als het gaat om de veiligheid op en rondom de molen en zijn ze ook de helpende hand voor de molenaars. Zij doen dit altijd in collegiale samenwerking met de molenaars die de kapitein op het molenschip zijn.

Verder verzorgen de gidsen regelmatig speciale molenbezoeken van grotere groepen maar ook gezelschappen als families, schoolklassen, collega’s van het werk of kameraden van bv een sportclub.

Gidsen (zoals hier Pierre Beenders) vertellen met enthousiasme over de molens.

Waar mogelijk proberen we, als een molen geopend is en draait of maalt om, naast de vrijwillige molenaar(s), altijd ook minstens een molengids als gastheer of gastvrouw van de molenstichting aanwezig te laten zijn. Helaas lukt dat, door de kleine groep waarop wij een beroep kunnen doen en als gevolg van de toenemende vraag naar rondleidingen, regelmatig niet. Daarom zoeken wij nieuwe collega’s.

De groeiende belangstelling voor de molens betekent niet dat een molengids iedere week één, twee of nog meer ochtenden of middagen paraat moet staan. U bepaalt zelf welke dagen of dagdelen u in de week of maand beschikbaar bent als molengids. In goed onderling overleg wordt vervolgens een rooster opgesteld.

Wij verwachten vervolgens wel van elkaar dat de samen gemaakte afspraken worden nagekomen.  

Molengids Jan Croonen

Molengids Jan Croonen

Molen vrijwilligers2

Peter Dierick

Ton Janssen

 

 

 

 

 

 

Onze Molengidsen zijn:

  • Louis Morre (coördinatie)
  • Pierre Beenders (coördinatie)
  • Ankie Post-Braam
  • Jan Croonen
  • Pierre van der Lans
  • Ton Janssen
  • Peter Dierick

Heeft u vragen over het zijn van molengids, dan kunt u hen altijd aanspreken en vragen stellen over hun ervaringen.

De opleiding tot molengids:

Molengidsen krijgen een interessante en gedegen interne opleiding binnen de Molenstichting Weerterland. Hierbij spelen, naast goed gastheerschap, zaken als de techniek en geschiedenis van de molens en de veiligheid een belangrijke rol. De opleiding is sterk op de praktijk van het gidsen gericht. U kunt straks het spannende Verhaal van de Molen op een aansprekende wijze vertellen.

Ook maken de nieuwe molengidsen uitvoerig kennis met de molenaars van de vier molens die door de molenstichting beheerd worden en worden er werkbezoeken aan diverse molens gebracht. Na het afronden van de opleiding worden de gidsen bovendien de eerste periode terzijde gestaan en begeleid door een ervaren molengids.

Speciaal zoeken we ook molengidsen voor de openstelling van de Sint Annamolen van Keent op zondagmiddag in het molenseizoen van mei tot eind oktober.

Heeft u belangstelling om gastvrouw/gastheer op onze molens te worden?

Lees dat hier meer over het zijn van molengastvrouw of gastheer>