Sint Annamolen Tungelroy

IMG-20111122-00537

Auteur Paul Sterk schreef voor ieder van de Weerter windmolens een molensonnet . In het Weerter kerkdorp Tungelroy staat de Sint Annamolen, genoemd naar de vrouw van de bouwer van deze molen. De molen is in 1875 gebouwd als vervanging van twee watermolens die langs de Tungelroyse beek lagen. 

 

Alles draait om Anna   ……………………             

De wind was vrij, kon overal heen,

Maar hij kwam speciaal voor haar.

Want waar tussen pool en evenaar

Wentelden wieken zo sereen?

 

Speels blies hij wat meel van haar molensteen.

Niemand die het zag. Zelfs de molenaar

Merkte niets van dit gebaar. 

Begreep dan alleen Anna dit fenomeen?  

 

Het staat in geen enkele schoolatlas

Of in het handboek van een profeet.

En wie gelooft er nou een molenas?

 

Is er naast Anna nog iemand die weet

Waarom Tungelroy ooit het middelpunt was

Van deze met wind vergulde planeet?

 

Paul Sterk, Weert – 2013