Vrijwilliger

 
 

Campagne 2015: Trots op de Molens van Weert.

Campagne 2015: Trots op de Molens van Weert.

Actueel zoeken wij enkele vrijwilligers die graag als Molengids actief willen zijn.

Molenstichting Weerterland beheert in opdracht van de Weerter gemeenteraad de vier windmolens die eigendom van de gemeente Weert zijn. Dat zijn de Sint Annamolen van Weert-Keent, de Sint-Annamolen in Tungelroy, molen De Nijverheid in Stramproy en standerdmolen Sint Jan, eveneens in Stramproy. Bovendien zet de Molenstichting zich ook in voor molen Wilhelmus Hubertus in Weert en molen De Hoop in Swartbroek en werken we ook samen met de eigenaars van de Sint Antoniusmolen van Laar.

Als organisatie draait de Molenstichting Weerterland volledig op de inzet van vrijwilligers. Hulp van extra vrijwilligers kan de Molenstichting steeds prima gebruiken.  

Zonder vrijwilligers staan alle molens stil !

We zijn op zoek naar mensen die als bestuurslid de stichting willen versterken maar vooral naar een aantal vrijwilligers die als molengids bezoekers van jong tot oud op onze molens willen ontvangen en rondleiden. Daarnaast zoeken we handige mensen die als klusser de verschillende kleinere technische klussen in de molen maar ook het kleine reguliere onderhoud aan en rondom de molens willen uitvoeren en naar mensen met Groene Vingers die er plezier aan beleven om onze molenerven en molenbergen bij te houden. Tenslotte komen we ook graag in contact met mensen die aan de opleiding tot vrijwillig molenaar willen beginnen en die dus onze toekomstige vrijwillige molenaars willen worden.

,,Molens vervelen nooit. Molens hebben te maken met techniek, historie, weer en wind, voeding, natuur, toerisme, recreatie en sociale contacten. Voor iedereen wat wils dus.”

 

Vastleggen in volledig scherm 5-11-2016 113439.bmpVrijwillige molenaars zorgen ervoor dat onze vier molens in Keent, Tungelroy en Stramproy (2) regelmatig draaien en malen. En dat de molens door belangstellenden bezocht en bekeken kunnen worden. Op dit moment kent MsW twaalf vrijwillig molenaars en er zijn vier aankomend molenaars met de opleiding tot molenaar bezig.

Maar dat moeten er, ook door wettelijke (veiligheids)maatregelen en omdat er steeds meer vraag naar het openstellen van de molens komt, de komende jaren meer worden. Een toename van het aantal molenaars naar minstens vijftien tot twintig is onze doelstelling voor de komende drie jaar.

Daarom zorgt Molenstichting Weerterland er, in goede samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars, voor dat nieuwe vrijwillige molenaars opgeleid worden.Na een succesvol afgesloten opleiding kunnen molenaars op onze molens draaien en malen.

Ook nieuwe molengidsen krijgen een, kortere, opleiding zodat zij op een juiste en informatieve manier onze bezoekers alles over de molens kunnen vertellen. Daarbij wordt niet alleen stilgestaan bij zaken als techniek, veiligheid en de namen van een molen. Ook is er bij die opleiding aandacht voor de geschiedenis van de vier afzonderlijke molens zodat ook de molengidsen prima beslagen ten ijs komen.

Alle vrijwilligers zijn tijdens hun activiteiten voor Molenstichting Weerterland verzekerd op basis van de speciale vrijwilligersverzekering via de gemeente Weert.

Onze molens zijn vaak op woensdagmiddag en/of zaterdagmorgen of zaterdagmiddag open. Maar ook op andere doordeweekse dagen krijgen wij regelmatig verzoekjes voor een molenbezoek en -rondleiding. Vanaf 2015 is de Sint Annamolen op Keent ook eens in de maand op zondag (meestal de 1e zondag van de maand) geopend. Een hele klus dus voor het kleine groepje van 5 molengidsen. Onze gidsen zouden dan ook heel erg blij zijn met wat versterking door enkele dames en heren.
Voor de vrijwillige molenaars en molengidsen betekent dit dat ze vooral op woensdag of zaterdag of soms ook op een zondag of andere dag beschikbaar moeten zijn. Inzet van de molenaars en molengidsen gebeurt wel altijd natuurlijk in goed overleg zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

“De vrijwillige molenaars, gastvrouwen en gastheren, klussers, tuinmannen en bestuursleden zijn allemaal samen belangrijke en onmisbare ambassadeurs voor onze Weerter molens. Gezamenlijk vormen ze één team dat zich voor het behoud van onze molens in Weert en het Weerterland inzet.”

Wilt u wat meer weten over de Molenstichting Weerterland en over onze inzet voor het behoud van ons kostbare molenerfgoed? Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Vincent van den Berg van de Molenstichting Weerterland. Hij  is altijd telefonisch bereikbaar onder nummer 06 11134446 of via email: molensinweert@home.nl

Vastleggen in volledig scherm 11-1-2015 131725.bmp

Vrijwilligerscampagne 2014

Molenstichting Weerterland zoekt op dit moment.

  • Molengidsen (dames en heren) voor rondleidingen op de molens (dringend)
  • Gastvrouwen en gastheren voor op zondag op Annamolen Keent
  • Diverse bestuursleden die mee willen denken, regelen en organiseren. Verder ook voor enkele specifieke bestuursfuncties: secretaris, vice-voorzitter, jeugdbeleid.
  • Klusjesmannen en -vrouwen voor allerhande kluswerk en onderhoudswerk in teamverband in en rondom de molens.
  • Vrijwilligers met Groene Vingers die er plezier aan beleven er voor te zorgen dat onze molentuinen en molenbergen er kleurrijke en fleurig bijliggen. Wij voeren een bijen-, vlinder- en insectenvriendelijk groenbeleid.
  • Vrijwilligers die opgeleid willen worden tot vrijwillig molenaar
  • Vrijwilligers die het bestuur willen helpen bij het samenstellen van fiets- auto- en wandelroutes en het organiseren van activiteiten bij de molens.
  • Bestuurslid die een programma voor moleneducatie wil opzetten en uitvoeren
  • Bestuurslid voor contacten met het bedrijfsleven