Molenvrienden

Wordt u onze nieuwe Vriendin of Vriend van de Molens in het Weerterland?

De Molenstichting Weerterland zet zich met een kleine groep vrijwilligers actief in voor het op regelmatige basis laten draaien en malen en het beheer en onderhoud van de vier gemeentelijke windmolens. Daarnaast probeert de stichting ook zoveel mogelijk belangstelling voor alle Weerter molens (particulier of in eigendom van de gemeente) te kweken. Door de molen voor bezoekers open te stellen en door bij de molens leuke activiteiten te organiseren. Zo hopen we dat de molens weer, net als vroeger, een meerwaarde vormen voor de buurt of het dorp waarin ze staan. En dat de molen weer de ontmoetingsplek zijn in de buurt, de wijk of het dorp die ze vroeger ook waren.

Dat doet de stichting o.a. door:

 • · Voorlichting te geven over de molens in het Weerterland en Kempen~Broek;
 • · Het organiseren van schoolprojecten;
 • · Het organiseren van molendagen, open dagen en rondleidingen op de molens;
 • . Het geven van lezingen over de molens en de Weerter molens;
 • · Het werven van molengidsen en molenklussers;
 • · Het uitstippelen van wandel-, fiets- en autoroutes langs de molens;
 • · Het samenstellen en uitgeven van publicaties over de molens;
 •   Het samenstellen van folders over de Weerter molens;
 • · Het verzorgen van websites www.molensinweert.nl en www.molensinweert.com
 • · Het adviseren van particuliere moleneigenaren;
 • · Het waken over en beschermen en verbeteren van de molenbiotoop;
 • · Het onderhouden van contacten met lokale, regionale en landelijke overheden;
 • · Het waken over de onderhoudssituatie van de molens;
 • · Het laten uitvoeren van regulier onderhoud aan de molens;
 • . Het bevorderen van de samenwerking met andere molenorganisaties.

Bij deze activiteiten kan de Molenstichting Weerterland de steun van Vrienden van de Molens in het Weerterland goed gebruiken.

Die steun is voor ons zelfs onmisbaar !!

Vandaar dat wij ook u willen vragen Vriend of Vriendin van de Molens in het Weerterland te worden.

Vastleggen in volledig scherm 5-3-2015 104514.bmp

Als Vriendin of Vriend van de Molens in het Weerterland steunt u de Molenstichting Weerterland met een (jaarlijkse) Vriendendienst. Daardoor kan de molenstichting haar taken beter uitvoeren. De vriendendiensten van onze molenvrienden worden uitsluitend besteed aan projecten voor onze molens, de toegankelijkheid van de molens of aan onze molenaars, molengidsen zoals bv opleidingskosten en werkkleding.

Zo levert een Molenvrienden en vriend een directe bijdrage aan het behoud van ons historisch waardevolle molenbezit waarop we allemaal trots mogen zijn.

U kunt al Molenvriend worden vanaf  anderhalve euro per maand.

Grotere Vriendendiensten zijn uiteraard ook mogelijk en van harte welkom.

“Weet u trouwens dat het onderhoud van een monumentale windmolen gemiddeld over een langere periode 15.000 per jaar kost.”

 

 

 

Doordat de Molenstichting Weerterland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, (Anbi status nr. 81.44.84.402) zijn giften aan de Molenstichting Weerterland voor de fiscus aftrekbaar indien u aan de algemene voorwaarden voor aftrekbaarheid voldoet.

Wilt u Vriendin of Vriend worden? Vul dan het formulier in dat tevoorschijn komt door op de de knop Word Vriend van de Weerter molens (hierboven) te klikken.

Of vul hier het online formulier in: http://fd8.formdesk.com/molenstichtingweerterland/form3

Als Vrienden of Vriend van de Molens in het Weerterland wordt u (indien u dit wenst) in de speciale Vriendenlijst op onze website www.molensinweert.nl opgenomen.

Wilt u de activiteiten van onze stichting met een groter bedrag steunen, een gift of misschien wel met een legaat steunen, wat wij uiteraard waarderen, dan vragen wij u met ons contact op te nemen, via de secretaris. 

 

Onze bankgegevens voor het overmaken van een Vriendendienst:

Rabobank Weerterland

rekeningnummer NL 95 RABO 0130 7334 90  tnv Molenstichting Weerterland

ovv: Vriendendienst en uw naam en adres

Internationaal:

Rabobank Weerterland. Kasteelplein, Weert.

BIC: RABONL2U

IBAN nummer: NL 95 RABO 0130 7334 90

http://fd8.formdesk.com/molenstichtingweerterland/form3