Molenbiotopen kritisch bekeken

De molens krijgen deze weken wederom bezoek van een inspecteur van de Monumentenwacht Limburg. Deze keer om de molenbiotopen van de molens te beoordelen. Zes jaar geleden heeft er in Limburg een biotoop nulmeting plaatsgevonden. Daarbij zijn door de Monumentenwacht Limburg in opdracht van de Provincie Limburg de biotopen van alle Limburgse windmolens in kaart gebracht.

Lang niet alle molens in Weert hebben een dergelijke biotoop

Lang niet alle molens in Weert hebben een dergelijke biotoop

Bij de nieuwe actuele beoordeling worden de biotopen nogmaals goed en kritisch bekeken en nauwgezet beschreven.
In Midden-Limburg en zeker óók in ons Weerterland blijken de biotopen over de hele linie veel te wensen over te laten. Dat betekent dus dat veel windmolen in Weert en het Weerterland bij bepaalde windrichtingen geringe tot zelfs grote problemen ondervinden en geen onbelemmerde windvang hebben.
Daardoor kunnen deze molens beperkt draaien of malen. Molenstichting Weerterland constateerde eerder al dat het, na het afsluiten van het convenant molenbiotoop tussen de molenstichting en de gemeente Weert, nu tijd wordt voor een deltaplan molenbiotoop. Want er valt bij de molenbiotopen nog heel veel winst te boeken.