Plan van aanpak veiligheid op molens vastgesteld

Het bestuur van Molenstichting Weerterland heeft het Plan van Aanpak (RI+E) voor de molens die de Weerter molenstichting beheert, vastgesteld. Dat zijn de windmolens van Keent, Tungelroy en Stramproy. Dit plan van aanpak is de afgelopen maanden opgesteld door een speciale werkgroep.

RI+E commissie aan het werk op molen Sint Jan in Stramproy.

RI+E commissie aan het werk op molen Sint Jan in Stramproy.

De werkgroep werd gevormd door molenbouwer Wim Adriaens, twee actieve vrijwillige molenaars, Math Beeren (tevens veiligheidsdeskundige Monumentenwacht Limburg) en Jac Leijssen (tevens commandant brandweer Stramproy), een veiligheidsdeskundige, Paul Horstman (tevens molenklusser en molenaar in opleiding) en bestuurslid van de Molenstichting Weerterland, Frans Driessens. Het plan van aanpak wordt, na met alle molenaars, gastvrouwen/heren en molenklussers te zijn doorgesproken, de komende maanden op de molens uitgevoerd.

RI+E molensOm een plan van aanpak op te kunnen stellen en een veiligheidsaanpak voor de molens in te kunnen voeren, werden zes molens aan een kritische beoordeling onderworpen. Naast de 4 molens die eigendom van de gemeente Weert zijn, werd de RI+E inventarisatie ook opgemaakt voor de Wilhelmus Hubertusmolen en voor molen De Hoop Swartbroek waarmee de molenstichting ook intensief samenwerkt.

Niet alleen werd gekeken naar de potentieel onveilige plaatsen en handelingen met een verhoogd gevaar op de molens. Ook werd de dagelijkse praktijk van het draaien en malen op de molen en het bezoek van gasten aan de molen uitvoerig in beeld gebracht. Daarbij is nauwgezet vastgelegd, beschreven en beoordeeld welke potentiële of concrete risico’s hierbij kunnen ontstaan. Deze risico’s zijn vervolgens in de Risico Inventarisatie (RI+E) zoals die door de Vereniging De Hollandsche Molen is opgesteld, vastgelegd en geëvalueerd. Voor de risico-inventarisatie en evaluatie voor de zes molens en voor het opstellen van het plan van aanpak heeft de werkgroep tien maanden nodig gehad. Daarbij werden de constateringen en conclusies ook regelmatig tussentijds teruggekoppeld met de molenaars en vrijwillige molenaars die op de molens actief zijn.

In het plan van aanpak is voor ieder (potentieel) risico op of bij de molen beschreven hoe dit mogelijke gevaar weggenomen kan worden en welke prioriteit het aandachtspunt krijgt. Dat heeft uiteindelijk voor de vier gemeentelijke molens geresulteerd in een lijst van 48 algemene en voor molens specifieke aandachtspunten. Eenentwintig aandachhtpunten kregen daarbij een prioriteit Hoog, Ook bij 21 aandachtspunten is de prioriteit Midden vastgelegd en 6 kregen Laag als prioriteit. Voor 17 aandachtspunten zijn (kleinere) aanpassingen aan de molen noodzakelijk.

RI+e bewegende delen

Veel grote bewegende delen die niet zijn afgeschermd zorgen voor een groot veiligheidsrisico op de molens.

Molenstichting Weerterland wil in 2015 komen tot een daadwerkelijke aanpak van de potentieel gevaarlijke plekken in de molens. Daarvoor zal uitgebreid overleg met de gemeente Weert (eigenaar van de molens) noodzakelijk zijn. Sommige aanpassingen zijn klein en kunnen onmiddellijk worden gerealiseerd. Andere aanpassingen aan de molens vergen wat meer tijd, overleg met de gemeente en mogelijk ook met de RCE en vergen meer voorbereiding.

Daarnaast neemt de molenstichting ook een reeks organisatorische maatregelen om het risico van ongelukken op de molens terug te dringen en te verkleinen. Zo is afgesproken dat er jaarlijks een veiligheidsinspectie van de molens komt en de er voor alle vrijwilligers (molenaars, molengidsen en molenklussers) van Molenstichting Weerterland een jaarlijkse veiligheidsdag georganiseerd zal worden. Een vertrouwenspersoon per molen krijgt tot taak de invoering en naleving van het veiligheidsbeleid voor de molens te bevorderen en te begeleiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.