Jan Croonen

Jan Croonen, al een reeks van jaren bestuurslid van Molenstichting Weerterland, heeft besloten zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen.
Jan wil zich voortaan vooral als molengids inzetten voor de Weerter molens.

Als bestuurslid was Jan Croonen nauw betrokken bij het structureel beter regelen van de verzekeringen voor de vrijwilligers zoals de molenaars, molengidsen en klussers en voor de bestuursleden van de molenstichting. Ook was hij contactpersoon tussen bestuur en molenaars en contactpersoon voor de Nijsmolenbuurt en bestuursverantwoordelijke voor de Nijsmolen.Bovendien was hij ook vaak als klusser op de molens actief.


Het bestuur bedankt Jan voor zijn enthousiasme, inzet en betrokkenheid en vooral voor zijn collegialiteit. Jan hebben we leren kennen en waarderen als een kundig, oprect maar ook vasthoudend bestuurslid die steeds het belang van de vrijwilligers voor ogen had.
We zullen ons als bestuur op korte termijn beraden op de invulling van de verschillende openstaande bestuursfuncties.

Belangstellenden voor een bestuursfunctie bij Molenstichting Weerterland worden van harte uitgenodigd zich te melden.