Uitzicht op nieuwe toekomst voor Boonesmolen

De restanten van de Bonesmolen

De restanten van de Bonesmolen

De Boonesmolen aan de Julianalaan in Weert staat er al sedert het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw als bouwval in desolate toestand bij. De molen werd in 1855 gebouwd als koren- pel- en oliemolen en was eigendom van de landbouwersfamilie Boonen. Hieraan ontleent de molen ook de in de volksmond meestal gehanteerde naam Boonesmolen. De officiële naam van de molen is Sint Josef-molen.

Op 9 februari 1949 brak tijdens een zware storm de as van de molen en dat luidde het eind van deze trotse grote en markante windmolen in. Herstel was economisch niet verantwoord. Daardoor kwam de molen definitief stil te staan. In 1969 startte de definitieve ontmanteling van de molen door het verwijderen van de kap. Onderdelen van de molen werden daarna gebruikt voor de herbouw van een molen in het Brabantse Borkel en Schaft. Het kruiwerk is hergebruikt voor de molen van De Visscher in Goirle en bij de Sint Antoniusmolen van Weert-Laar kreeg een koppel Jaspers kunststenen uit de Boonesmolen een nieuwe bestemming. Sedertdien is de molen toenemend aan verval onderhevig.

Anno 2015 gloort er echter hoop. Alhoewel een herbouw van de Boonesmolen tot een weer functionerende windmolen onhaalbaar is, zijn er wel plannen voor het nog bestaande restant van de molen. Wij spraken deze week met de huidige eigenaar van de molen en die vertelde ons plannen voor een herbestemming van het molenlichaam te hebben.

Plannen voor herbestemming Boonesmolen

Plannen voor herbestemming Boonesmolen

De plannen verkeren nog in een pril stadium. Onderzocht wordt of verbouwing van de molenromp tot woning met praktijkruimte mogelijk is. Molenstichting Weerterland heeft de eigenaar laten weten een dergelijk plan zeker te willen steunen omdat alles beter is dan het huidige voortgaande verval van de molen. Niets doen zal uiteindelijk tot een gevaarlijke situatie en mogelijk tot een gedwongen afbraak vanwege gevaar voor instorting van de molen leiden. Het behoud van het molenlichaam met een passende herbestemming is in dit geval altijd de betere oplossing.

Meer over de geschiedenis van de Boonesmolen kunt u hier lezen: Boonesmolen

Sint Victor de vergeten molenaarspatroon

Glas in lood kerkraam met afbeelding van Sint Victor van Marseille

Glas in lood kerkraam met afbeelding van Sint Victor van Marseille

Eigenlijk is het ronduit jammer dat Sint Victor als patroonheilige van de korenmolenaars in Nederland nauwelijks meer enige bekendheid geniet. In Zuid België en in Noord Frankrijk wordt de herinnering aan Sint Victor wel nog volop levend gehouden.

Demain, on fête la St-Victor avec deux jours d’avance. A l’occasion de la fête du saint patron des meuniers on distribuera quelque 92 pains et autant de “Baptistes” aux Capellos de plus de 75 ans avant de parcourir les rues de Comines (cortège des marmousets) avec le char, le géant et le triporteur à glaces…

 

Zoals uit het bovenstaand bericht dat ik vanmorgen las op Facebook overduidelijk blijkt, heeft het patroonsfeest van Sint Victor in Noord Frankrijk en in Zuid België nog altijd een grote betekenis. Sommige gebruiken zoals het uitdelen van broden en andere lokale of regionale lekkernijen of de optocht die wordt georganiseerd, doet soms een heel klein beetje aan gebruiken in Nederland rond november en december denken.

30ème fête des Marmousets 2013 met molenaarsreus en praalwagen met een molen

30ème fête des Marmousets 2013 met molenaarsreus en praalwagen met een molen

Ook het initiatief van Molenstichting Weerterland en de pogingen om ook bij ons het naamfeest van Sint Victor weer wat meer betekenis, inhoud en glans te geven zijn nog niet echt succesvol.

Daarbij speelt natuurlijk ook een rol dat de naamdag van Sint Victor anno 2015 midden in de vakantieperiode valt en veel van onze vrijwilligers dan elders van enkele weken welverdiende rust genieten. Vroeger, tot zo’n veertig vijftig jaar geleden, gingen mensen niet op vakantie of maakten hooguit een dagtripje naar Valkenburg of de Veluwe. Toen was er altijd wel tijd voor een feest en viel een datum nooit verkeerd ‘vanwege de vakanties’. Maar jammer en betreurenswaardig blijft het dat mede daardoor oude tradities en gebruiken zo makkelijk terzijde worden geschoven en uiteindelijk verloren gaan.

We gaan Sint Victor vieren

Molenstichting Weerterland introduceert de Sint Victor dag. Op of rond de naamsdag van de patroonheilige van de graanmolenaars, 21 juli, wil Molenstichting Weerterland voortaan een speciale molenactiviteit op touw gaan zetten.

Daarnaast is het de bedoeling dat deze dag ook voor alle vrijwilligers die bij de Molenstichting Weerterland betrokken zijn als vrijwillige molenaar, molenaar in opleiding of als klusser, gastvrouw of gastheer een jaarlijks terugkerende feestdag wordt. Ook zal op de Sint Victordag voortaan jaarlijks iemand met veel verdiensten voor het behoud van de molens in het Weerterland speciaal in de schijnwerpers worden gezet.

Voor de eerste keer viert MsW de Sint Victordag op zaterdag 23 juli.

Wie was Sint Victor
Vanaf de Middeleeuwen is Sint-Victor de patroon van de korenmolenaars Hij wordt vaak in afbeelding met molenstenen of met een korenmolen afgebeeld. In vele steden was het gilde van korenmolenaars genoemd naar Stint-Victor en was Sint-Victorsdag, 21 juli, voor het molenaarsgilde een belangrijke feestdag.