Voorbereidingen voor NLDoet in volle gang

Molenstichting Weerterland heeft voor de nationale vrijwilligers actiedagen NLDoet op 16 en 17 maart  twee projecten aangemeld. De voorbereidingen voor de beide vrijwilligers klusdagen op twee van onze molens zijn in volle gang.

Molen De Nijverheid in Stramproy: een van de locaties voor NLDOET in Weert.

Molenstichting Weerterland heeft vrijwilligers gevraagd mee te komen helpen bij het witten van twee door de stichting beheerde molens. Bij de Sint Annamolen aan de Keenterstraat in Weert moet en stucwerk op de meelzolder en de steenzolder hoognodig een grondige wit beurt krijgen. Bij de molen De Nijverheid in Stramproy kan de entreeboog, de kazemat en en het keukentje van de molenaars ook best een nieuwe lik kalk gebruiken. De twee projecten samen zijn door het Oranjefonds met een bijdrage van 400 euro gehonoreerd.

NLDOET spandoek wordt in een wiek opgehangenInmiddels hebben zich bijna twintig vrijwilligers aangemeld die een of twee dagen stevig de handen uit de mouwen willen steken op een van beide molens. Speciale aandacht verdient hier de aanmelding door een groep van zeven leden van het Weerter koor Con Amore die op vrijdagmiddag samen op de Annamolen van Keent komen witten. Bovendien heeft het koor aangeboden om later dit jaar een concert op de 100-jarige Keenter Sint Annamolen te komen geven.

Momenteel lopen de voorbereidingen voor de twee klusdagen op volle toeren. Alle machines e.d. die in de twee molens staan, moeten aan de kant geschoven worden om de muren goed bereikbaar te maken. En de muren moeten grondig geprepareerd worden. Dat betekent stevig borstelen zodat oude, slechte kalklagen loslaten. En de nieuwe kalk voor het witten van de muren is inmiddels ook al besteld. In een rijksmonument als een meer dan 100 jaar oude molen nu eenmaal is, worden extra eisen aan de te verwerken materialen gesteld. Ook daarbij moet in de voorbereiding rekening worden gehouden.

We gaan Sint Victor vieren

Molenstichting Weerterland introduceert de Sint Victor dag. Op of rond de naamsdag van de patroonheilige van de graanmolenaars, 21 juli, wil Molenstichting Weerterland voortaan een speciale molenactiviteit op touw gaan zetten.

Daarnaast is het de bedoeling dat deze dag ook voor alle vrijwilligers die bij de Molenstichting Weerterland betrokken zijn als vrijwillige molenaar, molenaar in opleiding of als klusser, gastvrouw of gastheer een jaarlijks terugkerende feestdag wordt. Ook zal op de Sint Victordag voortaan jaarlijks iemand met veel verdiensten voor het behoud van de molens in het Weerterland speciaal in de schijnwerpers worden gezet.

Voor de eerste keer viert MsW de Sint Victordag op zaterdag 23 juli.

Wie was Sint Victor
Vanaf de Middeleeuwen is Sint-Victor de patroon van de korenmolenaars Hij wordt vaak in afbeelding met molenstenen of met een korenmolen afgebeeld. In vele steden was het gilde van korenmolenaars genoemd naar Stint-Victor en was Sint-Victorsdag, 21 juli, voor het molenaarsgilde een belangrijke feestdag.