Sint Anna op landelijk molendag-affiche

Nationale Molendag op 13 en 14 mei werpt de schaduwen vooruit. Het affiche van Vereniging De Hollandsche Molen, dat de komende weken weer bij veel molens verspreid over het land wordt opgehangen, is vandaag uitgekomen. En we konden eerst onze ogen nauwelijks geloven. Wat siert het landelijk affiche voor de Nationale Molendagen prominent? Juist, de Sint Annamolen van Keent. Een stukje promotion voor Weert, de Weerter molens, het Weerterland en alle 47 prachtige Kempen~Broek molens.

Jaarverslag 2016

Het activiteitenjaarverslag en de jaarrekening van Molenstichting Weerterland over 2016 zijn door het bestuur van de molenstichting op 14 februari vastgesteld. Zoals gebruikelijk en ook vereist als ANBI instelling, wordt het jaarverslag en wordt de jaarrekening ook openbaar gepubliceerd via onze website.

U kunt van het jaarverslag 2016 hieronder kennisnemen.

Procedure voor BRIM gestart

inspectie van de molens

Met een grondige inspectie van de bouwkundige en technische staat waarin onze vier molens verkeren, is de procedure voor het verkrijgen van BRIM-gelden voor de periode 2018-2024 begonnen. 

Vandaag zijn de molens van Stramproy, Tungelroy en Keent geïnspecteerd, De uitkomsten van deze inspectie dienen voor het opstellen van het Periodiek Instandhouding Programma, PIP.

Voor de periode 2018 – 2024 wordt in het PIP nauwkeurig beschreven welke grotere onderhoudswerkzaamheden er op de molens uitgevoerd moeten worden om de molen in een goede staat van onderhoud en maalvaardig te houden.

Via de BRIM regeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) kunnen we bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanspraak maken op een bedrag van maximaal 30.000 euro per molen voor de periode van 6 jaar voor onderhoud aan de molen. Voorwaarde is wel dat het per molen opgestelde PIP door de RCE wordt goedgekeurd.

Vrijwilligers zoeken hulp

Het vrijwilligersteam. Marc Lamerikx ontbreekt op deze collage

Deze groep vrijwilligers zorgt ervoor dat in Weert de molens regelmatig draaien, malen, goed onderhouden worden en vooral ook wekelijks te bezoeken zijn.
We doen dit met veel plezier, vol overgave en met nog meer hart voor de zaak. Maar we hebben nu wel heel hard hulp en versterking nodig.
Wie komt meehelpen om ons bijzondere molenerfgoed in stand te houden? Want, echt waar, als er géén nieuwe vrijwilligers bijkomen dan moeten we steeds vaker de molens stil zetten en dicht houden en staan binnen enkele jaren de molens definitief STIL.
We zoeken de komende 5 jaar:
10 vrijwilligers die de opleiding tot vrijwillig molenaar gaan volgen.
10 tot 15 nieuwe molengidsen/gastvrouwen/gastheren.
5 nieuwe molenklussers
5 mensen die het molengroen willen bijhouden.
5 tot 8 nieuwe bestuursleden.
En… er staat nergens geschreven dat molenvrijwilligers alleen mannen mogen zijn. Dus dames, waar blijven jullie? Ankie Post zal het zeker leuk vinden als er enkele dames bijkomen.
PS: Marc Lamerikx ontbreekt in deze fotomontage.

Vier uw feestje samen met de molen(s)

Binnenkort wat speciaals te vieren?
Een jubileum, een speciale verjaardag of een ander feestje?
 
Dan krijgt u beslist vragen: “Waar kunnen we je blij mee maken?”
Van collega’s op het werk, vrienden uit de vereniging of van (verre) familieleden.
Dan is het een idee om het cadeau dat u krijgt, een speciale bestemming te geven.
Laat mensen een door u gekozen goed doel steunen. Als hun cadeau aan u.
Zoals Molenstichting Weerterland.
Dat kan heel makkelijk via Gefeliciteerd.nl.
Helemaal top is het dan om uw feestje bv op onze molen te vieren.
We willen u daar graag mee helpen.
Dus:
“Vier uw feestje met de molen(s).”
 
 
Hoe het werkt, leest u hieronder:
 

Gefeliciteerd.nl is een initiatief van Procurios. Procurios ontwikkelt multifunctionele software, onder andere voor goede doelen. Het bedrijf wil haar klanten nog verder ondersteunen bij het bereiken van hun doelen en het werven van fondsen. En om die reden is bij Procurios samen met GeefGratis het idee van Gefeliciteerd.nl gaan groeien.

Voor de jarige is het dan ook mogelijk om te kiezen uit de meer dan 3800 goede doelen die al zijn aangesloten bij Geef.nl om aan te doneren. Deze doelen kunnen gratis gebruik maken van deze internet diensten. 

De jarige laat zijn gasten weten via welke gepersonaliseerde feestpagina zij kunnen doneren. Denk aan: wimalex.gefeliciteerd.nl of Trix79.gefeliciteerd.nl. De gasten gaan naar deze pagina en maken hun donatie over aan het goede doel. Dus geen gedoe meer met enveloppen, geld tellen, rekeningnummer opzoeken. De donaties gaan rechtstreeks naar het goede doel dat de jarige wilt steunen.

Net zoals bij Geef.nl wordt er maximaal 8% van de donatie ingehouden om onze kosten te dekken. Gefeliciteerd.nl is een stichting, dus we maken geen winst. Het geld dat we inhouden op de donatie is alleen bedoeld om bijvoorbeeld de kosten van de transactie te dekken, de accountant te betalen en de site te hosten.

De gebruikers kunnen kiezen om te betalen met iDeal en Paypal. De donaties komen eerst binnen op een daarvoor bedoelde rekening van Stichting Derdengelden GeefGratis. GeefGratis stort de donaties één keer per maand automatisch door aan het goede doel.

Bezoek voor meer informatie http://www.gefeliciteerd.nl

NLDoet op de molens

 

11 maart 2017

11 maart 2017

Molenstichting Weerterland neemt al een reeks van jaren deel aan NLDoet, de landelijke actie van het OranjeFonds waarbij vrijwilligers een of twee dagen vrijwilligersorganisaties komen helpen.

NLDoet is, door de opzet waarbij vrijwilligers andere vrijwilligersorganisaties komen helpen, bij uitstek ook een campagne die er uitstekend aan bijdraagt dat vrijwilligersorganisatie, wat we als Molenstichting Weerterland ook zijn, kortdurende, kleinere projecten kunnen realiseren die normaal blijven liggen.

Bovendien biedt NLDoet je als organisatie ook een mogelijkheid je activiteiten eens wat breder onder de aandacht te brengen en mensen met je organisatie kennis te laten maken. En als vrijwilliger helpen biedt altijd veel voldoening. Dan is het slechts bijzaak dat een of twee dagen klussen en karweien tijdens NLDoet ook nog eens erg gezellig en uitstekend voor de teambulding is.

Voor NLDoet van 2017 hebben we als Molenstichting inmiddels twee projecten aangemeld.

Annamolen Keent

  • Het opschonen van de verwilderde fruitboomgaard aan de Bocholterweg recht tegenover de molen. (snoeien en afvoeren van talrijke en hoog opgeschoten struiken), frezen van stobben, aanleggen van een wandelpad, het terrein prepareren voor het aanplanten een aantal hoogstam fruitbomen en het nemen van maatregelen om de biotoop van de molen aan de Keenterstraat te verbeteren.Vastleggen in volledig scherm 28-10-2015 123402.bmp

Aanmelden voor deze klus bij de Annamolen


De Nijverheid, Stramproy

  • Het opnieuw witten en schilderen van het stucwerk van de invaart, kazemat, keukentje en van het zithoekje buiten in de originele kleuren wit/geel/ossenrood.

NLDoet in 2012 op Nijverheid. Toen ook schilderbeurt

Aanmelden voor de klus bij De Nijverheid


Sint Annamolen, Tungelroy

  • Het opknappen, behandelen en schilderen van de invaart tot de molen en het behandelen en schilderen van de muren van de meelzolder.

  

Aanmelden voor de klus op de Sint Annamolen van Tungelroy

Ankie Post Braam ontvangt Zilveren Molenwiek

Ankie Post Braam

De Zilveren Molenwiek 2017 is door Molenstichting Weerterland toegekend aan mevrouw Ankie Post Braam. De Zilveren Molenwiek is een onderscheiding die Molenstichting Weerterland één keer per jaar toekent aan een persoon of organisatie met grote verdiensten voor het behoud van de molens van Weert. De zilveren draagspeld is ontworpen en gemaakt door Goudsmid Atelier Diana van der Linden uit Weert. 

Mevrouw Post is al jaren als vrijwilligster actief voor de molen als molengids van de Weerter molenstichting. Als gids is zijn iedere woensdagmiddag maar vaak ook op zaterdagen of zondagen op een van de Weerter molens te vinden. Ze leidt bezoekers van de molens met veel deskundigheid, betrokkenheid en vooral ook veel enthousiasme rond. Jeugdige bezoekers kunnen daarbij rekenen op extra aandacht van Ankie Post-Braam. Bovendien is zij de enige vrouw binnen de mannenwereld van de molenstichting maar ook als vrouw staat zijn meer dan uitstekend haar mannetje. Ook de bijenvolkeren bij de Annamolen van Keent kunnen zich voortdurend in de belangstelling van Ankie Post-Braam verheugen.

De Zilveren Molenwiek werd sedert 2010 eerder toegekend aan Frits Weerts, Mevrouw Joke Jongeling, Jo Beliën, Pierre Beenders en vorig jaar Wiel Verheijen. 

Plussen en minnen bij molens

Nu de jaarcijfers over 2016 zijn verwerkt, kunnen we als Molenstichting Weerterland de balans opmaken over het draaien van de vier door ons beheerde molens. Het beeld dat zich daarbij aftekent is een beeld van plussen en minnen. Door enkele oorzaken hebben diverse molens in het afgelopen jaar minder uren gedraaid dan misschien wenselijk zou zijn. Deze oorzaken liggen op het personele vlak doordat vrijwillige molenaars niet of minder regelmatig inzetbaar waren. Ook kenden we enkele hardnekkige technische problemen met enkele molens. Dat leidde ertoe dat in het afgelopen jaar enkele molens geruime tijd buiten gebruik gesteld moesten worden voor onderhoud of reparaties. Dat levert gezamenlijk een beeld van plussen en minnen op over het molenjaar 2016.

Wisselend beeld bij het draaien van de molens.

Naast de molenaars, waarvan er verschillende in 2016 slechts gedeeltelijk of zelfs nauwelijks beschikbaar waren in het afgelopen jaar, heeft Molenstichting Weerterland ook een groep molengidsen en molenklussers. De molengidsen hebben, door een steeds grotere vraag naar de openstelling van de molens en door meer verzoeken om groepsbezoeken te verzorgen, besloten om hun inzet vooral te concentreren op de Sint Annamolen van Keent die als de toeristische molen is aangewezen.  Daarnaast slaagden de gidsen er ook in om de speciale openstelling van de verschillende molens op woensdagmiddag voor de schooljeugd in stand te houden.

Of dat in 2017 gaat lukken, kan nu nog niet gezegd worden. Er zijn geen tekenen die er op wijzen dat de algehele personele bezetting met molenaars en molengidsen in 2017 structureel flink zal verbeteren.

Inzet van de klussers en de molengidsen

De molenklussers hebben in 2016 weer veel uren geïnvesteerd in het verhelpen van kleinere technische problemen en mankementen, het uitvoeren van kleinere en grotere onderhoudsklussen en verbeteringen en het groenbeheer. 

Veel waardering voor molenbezoek Weerter molens

Mensen waarderen een bezoek aan de molens.

Mensen die de molens in Weert bezoeken en die een rondleiding door de molen meemaken, hebben veel waardering voor het werk dat de vrijwilligers doen voor het behoud van de molens. Het bezoek aan de molens krijgt van de bezoekers gemiddeld een rapportcijfers 8.7.  Bezoekers geven aan ‘zich op de molens welkom te voelen’ en zeggen het bezoek aan de molen ‘een ontdekking te vinden.’  In 2016 bezochten bijna 4.750 mensen de molens van Keent, Tungelroy en Stramproy. Veel van die bezoekers werd gevraagd een korte enquête in te vullen.

Opvallend is dat twee derde van de bezoekers aan de molen het voldoende vindt wanneer ze door de molenaar of molengids door de molen rondgeleid worden en tekst en uitleg over de molen krijgen. Een derde van de bezoekers wil tijdens het molenbezoek zelf ook actief wat doen en waardeert het extra als ze eens mogen proberen molenzeilen voor te leggen of kunnen meekijken hoe er met de molen gekruid of op de molen gemalen wordt. Ook activiteiten speciaal georganiseerd voor gezinnen met kinderen worden extra gewaardeerd door de bezoekers.

Molenstichting Weerterland heeft in 2016 molenbezoekers gevraagd na afloop van een molenbezoek een korte vragenlijst in te vullen. De enquête was bedoeld voor de molenstichting om te achterhalen wat de wensen en verwachtingen van de bezoekers bij een molenbezoek zijn.  Ook wilde de molenstichting met de vragenlijst inzage krijgen in hoe tevreden bezoekers over hun bezoekje aan de molens zijn en of er zaken zijn die mensen bij het bezoek aan de molen missen of die verbetering behoeven.  Verder werden er vragen gesteld over de achtergrond van de molenbezoekers en welke band bezoekers met de molens hebben.

Ruim de helft van de bezoekers, 52 procent, kwam voor het eerst op een molen. Slechts 7 % van de molenbezoekers schaart zichzelf onder de categorie van de regelmatige molenbezoekers. Ruim de helft van de bezoekers geeft ook aan dat het molenbezoek min of meer toeval was. “We kwamen langs de molen en zagen dat die open was en draaide.” Bijna 30 procent had het molenbezoek juist wel van tevoren gepland. 

Het zijn vooral echtparen, 40 %, en families met kinderen, 16 % die de molens komen bekijken. Meestal komt men per auto, 60 %.  Maar ook de fiets, 30 %, is populair. Iets meer mannen 52 % dan vrouwen bezoeken de molens. Van de bezoekers hoor 44 % in de leeftijdsgroep 36 tot 50 jaar, 17 % in de groep 51-67 jaar en 20 % is ouder dan 67 jaar. Slechts 11 procent van de bezoekers hoort tot de groep jongeren: 12-23 jaar en 7 % in de categorie 24-35 jaar.

Van de mensen die de Sint Annamolen aan de Keenterstraat in Weert in 2016 bezochten, komt 60% uit het Weerterland of uit andere delen van Nederlands Limburg en Brabant. Tien procent komt uit Belgisch Limburg en 30% uit de rest van Nederland en uit het buitenland. Onder de buitenlandse bezoekers noteerde de Molenstichting Weerterland gasten uit vrijwel alle Europese landen maar ook uit China, Argentinië, Japan, Canada, de VS, Australië, Nieuw Zeeland, Colombia, Venezuela en Brazilië. De grootste groep Europese bezoekers komt uit België gevolgd door Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen, Spanje en Italië.

 

Weerter molenkalender voor vrijwilligers

De Weerter Molenkalender 2017

De Weerter Molenkalender 2017

Geen kerstpakket met wijn en etenswaren maar een heuse Weerter molenkalender die een heel molenjaar meegaat. Deze attentie had het bestuur van de Molenstichting Weerterland in deze laatste dagen van het molenjaar 2016 klaarliggen voor de molenvrijwilligers, relaties en enkele speciale molenvrienden of -vriendinnen.

Met de kalender, die deze dagen op bijna 50 adressen is bezorgd, wil het bestuur van de Molenstichting zijn waardering en dank uitspreken voor het vele werk dat onze vrijwilligers (molenaars, molengidsen, klussers en bestuursleden) ieder jaar opnieuw verzetten voor het behoud van ons bijzondere Weerter molenerfgoed. 

De foto’s die in de kalender gebruikt zijn, zijn van de hand van Jos Hebben, Marvin Wulms en Vincent van den Berg. Iedere windmolen en de watermolen heeft een eigen maand. 

Twaalf maanden in één oogopslag

Twaalf maanden in één oogopslag