Een belangrijke brief

Een belangrijke brief

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag viel hij op de deurmat. De brief waarin het Weerter college van Burgemeester en wethouders officieel aan de Molenstichting Weerterland meedelen dat verkoop van de 4 gemeentelijke molens van de baan is.
Een brief aan de Stichting die niet zomaar in het archief mag verdwijnen maar die het waard is om in te lijsten!

In de brief deelt het Weerter stadsbestuur niet enkel mee dat een eventuele verkoop van de molens niet meer aan de orde is. Ook wordt terecht geconstateerd dat de molens in Weert zich in een groeiend draagvlak mogen verheugen. En dat dit mede een direct gevolg is van de ontplooide activiteiten en de inzet van alle vrijwilligers die bij de Molenstichting Weerterland betrokken zijn.

Wij zijn dan ook erg verheugd vooral met de afsluitende zin: Graag blijven wij met uw stichting en de Molenstichting Limburg samenwerken in het belang van de molens. Een samenwerking waarvoor wij als Molenstichting Weerterland voor de volle honderd procent open staan.

Geen verkoop van de gemeentelijke molens

DE GEMEENTELIJKE MOLENS IN DE VREUGDESTAND
Er is alle aanleiding om onze vier gemeentelijke molens in Stramproy, Tungelroy en Keent vandaag in de vreugdestand te zetten. Want de Weerter gemeenteraad heeft donderdagavond brede steun gegeven aan het amendement van de fractie van de PvdA om bij de aanstaande gemeentelijke bezuinigingsoperatie de molens te ontzien en NIET TE VERKOPEN.
Daarmee is een periode van behoorlijke onrust en ook van toch wel zorgen over de toekomst van onze molens bij Molenstichting Weerterland en bij de vele bij de molenstichting en de Weerter molens nauw betrokken vrijwilligers in positieve zin afgesloten. De Weerter gemeenteraad was het met de Molenstichting en met de 619 mensen die hun handtekening onder een oproep geplaatst hebben eens dat Verkoop van de molens Geen Goede Gedachte was.
Vanaf het moment dat bekend werd dat verkoop van onze 4 gemeentelijke molens een van de mogelijke opties was om een bezuiniging van miljoenen euro’s door te voeren, Weert had becijferd dat dit jaarlijks een slordige 49.000 euro aan onderhoudskosten zou uitsparen, heeft het bestuur van Molenstichting Weerterland geprobeerd met kracht van argumenten en door het geven van informatie de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders ervan te overtuigen dat dit plan uit de bezuinigingscatalogus Geen Goede Gedachte was.
Daarbij moeten we onze dank uitspreken aan de 619 mensen die onder onze oproep om af te zien van de verkoop van de molens hun naam hebben geplaatst. We wisten daardoor dat we op een brede steun vanuit de bevolking konden rekenen. Een heel speciaal woord van dank verdient hier echter nadrukkelijk oud-burgemeester van Stramproy Cees van Berckel. Hij bezorgde ons een aantal zwaarwegende argumenten tegen verkoop van de molens. Die argumenten zijn zonder twijfel van doorslaggevende aard geweest. Waarvoor onze welgemeende dank.
Nu deze bedreiging van de verkoop van onze molens is afgewend, kunnen we ons voor de volle 100 procent richten op onze opdracht: zorgen dat de Weerter molens vaak draaien en zorgen dat onze molens een prominente plaats innemen in de dorpen en buurten waarin ze staan. Wij hebben daarvoor de komende tijd nog heel wat plannen die we onderhanden willen nemen. U hoort dus nog van ons!
Maar allereerst gaat bij de molens de vlag uit en zetten we de molens in de vreugdestand.