Geen verkoop van de gemeentelijke molens

DE GEMEENTELIJKE MOLENS IN DE VREUGDESTAND
Er is alle aanleiding om onze vier gemeentelijke molens in Stramproy, Tungelroy en Keent vandaag in de vreugdestand te zetten. Want de Weerter gemeenteraad heeft donderdagavond brede steun gegeven aan het amendement van de fractie van de PvdA om bij de aanstaande gemeentelijke bezuinigingsoperatie de molens te ontzien en NIET TE VERKOPEN.
Daarmee is een periode van behoorlijke onrust en ook van toch wel zorgen over de toekomst van onze molens bij Molenstichting Weerterland en bij de vele bij de molenstichting en de Weerter molens nauw betrokken vrijwilligers in positieve zin afgesloten. De Weerter gemeenteraad was het met de Molenstichting en met de 619 mensen die hun handtekening onder een oproep geplaatst hebben eens dat Verkoop van de molens Geen Goede Gedachte was.
Vanaf het moment dat bekend werd dat verkoop van onze 4 gemeentelijke molens een van de mogelijke opties was om een bezuiniging van miljoenen euro’s door te voeren, Weert had becijferd dat dit jaarlijks een slordige 49.000 euro aan onderhoudskosten zou uitsparen, heeft het bestuur van Molenstichting Weerterland geprobeerd met kracht van argumenten en door het geven van informatie de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders ervan te overtuigen dat dit plan uit de bezuinigingscatalogus Geen Goede Gedachte was.
Daarbij moeten we onze dank uitspreken aan de 619 mensen die onder onze oproep om af te zien van de verkoop van de molens hun naam hebben geplaatst. We wisten daardoor dat we op een brede steun vanuit de bevolking konden rekenen. Een heel speciaal woord van dank verdient hier echter nadrukkelijk oud-burgemeester van Stramproy Cees van Berckel. Hij bezorgde ons een aantal zwaarwegende argumenten tegen verkoop van de molens. Die argumenten zijn zonder twijfel van doorslaggevende aard geweest. Waarvoor onze welgemeende dank.
Nu deze bedreiging van de verkoop van onze molens is afgewend, kunnen we ons voor de volle 100 procent richten op onze opdracht: zorgen dat de Weerter molens vaak draaien en zorgen dat onze molens een prominente plaats innemen in de dorpen en buurten waarin ze staan. Wij hebben daarvoor de komende tijd nog heel wat plannen die we onderhanden willen nemen. U hoort dus nog van ons!
Maar allereerst gaat bij de molens de vlag uit en zetten we de molens in de vreugdestand.