Voorbereidingen voor NLDoet in volle gang

Molenstichting Weerterland heeft voor de nationale vrijwilligers actiedagen NLDoet op 16 en 17 maart  twee projecten aangemeld. De voorbereidingen voor de beide vrijwilligers klusdagen op twee van onze molens zijn in volle gang.

Molen De Nijverheid in Stramproy: een van de locaties voor NLDOET in Weert.

Molenstichting Weerterland heeft vrijwilligers gevraagd mee te komen helpen bij het witten van twee door de stichting beheerde molens. Bij de Sint Annamolen aan de Keenterstraat in Weert moet en stucwerk op de meelzolder en de steenzolder hoognodig een grondige wit beurt krijgen. Bij de molen De Nijverheid in Stramproy kan de entreeboog, de kazemat en en het keukentje van de molenaars ook best een nieuwe lik kalk gebruiken. De twee projecten samen zijn door het Oranjefonds met een bijdrage van 400 euro gehonoreerd.

NLDOET spandoek wordt in een wiek opgehangenInmiddels hebben zich bijna twintig vrijwilligers aangemeld die een of twee dagen stevig de handen uit de mouwen willen steken op een van beide molens. Speciale aandacht verdient hier de aanmelding door een groep van zeven leden van het Weerter koor Con Amore die op vrijdagmiddag samen op de Annamolen van Keent komen witten. Bovendien heeft het koor aangeboden om later dit jaar een concert op de 100-jarige Keenter Sint Annamolen te komen geven.

Momenteel lopen de voorbereidingen voor de twee klusdagen op volle toeren. Alle machines e.d. die in de twee molens staan, moeten aan de kant geschoven worden om de muren goed bereikbaar te maken. En de muren moeten grondig geprepareerd worden. Dat betekent stevig borstelen zodat oude, slechte kalklagen loslaten. En de nieuwe kalk voor het witten van de muren is inmiddels ook al besteld. In een rijksmonument als een meer dan 100 jaar oude molen nu eenmaal is, worden extra eisen aan de te verwerken materialen gesteld. Ook daarbij moet in de voorbereiding rekening worden gehouden.

Sint Annamolen Keent baadt in LED licht

Oplettende wandelaars, fietsers en automobilisten is het misschien al opgevallen: de 100 jaar oude Sint Annamolen van Keent baadt ‘s avonds in het licht. De afgelopen week is een proefopstelling van een LED schijnwerperverlichting rond de molen geplaatst. De komende dagen worden de schijnwerpers in de definitieve opstelling geplaatst.

De Sint Annamolen ‘s avonds in het licht

Het plan de molens ‘s avonds aan te laten schijnen, is ontstaan tijdens de feestelijke heropening van de molen dit voorjaar, Voor die gelegenheid waren rond de molens enkele tijdelijke bouwlampen die de molen aanstraalden, neergezet. De reacties op deze feestelijke verlichting waren erg positief. Daarop besloot de gemeente om bij de Sint Annamolen voor een permanente verlichting te zorgen. Mede ook omdat daarmee een belangrijke toeristische attractie van Weert extra benadrukt wordt. Daarbij werd gebruikgemaakt van de ervaringen die eerder bij de Sint Antoniusmolen van Laar zijn opgedaan. Ook daar is LED verlichting rond de molen geplaatst.

 
Het is de bedoeling dat de verlichting ‘s avonds tot middernacht brandt. De molen is daardoor voortaan goed zichtbaar. Zelfs voor passanten die over de Ringbaan Zuid rijden. Bij feestelijke gelegenheden zoals de jaarwisseling, carnaval, Koninginnedag, kermis of kerstmis kan de kleur van het licht aangepast worden waardoor de molen bv met carnaval in het rood,geel en groen en met Koninginnedag in het oranje staat.

 

Tweede brandweeroefening op Annamolen

De brandweer van Weert heeft opnieuw een oefening gehouden op de Sint-Annamolen van Keent. Wederom was een brand in de molen nabij de trap naar de meelzolder die dreigde door te slaan naar de bovenliggende zolders in scene gezet. Bovendien bleek dat een van de molenaars nog in de molen was achtergebleven. Ook moest er een vogel (het was tenslotte net Werelddierendag geweest) uit de molen worden gered.

Brandweeroefening op Annamolen aan de Keenterstraat

Door de bevelvoerder werden de beschikbare brandweermensen in enkele afzonderlijke teams opgesplitst. Een groep van drie brandweermannen, uitgerust met adembescherming, moest in de molen op zoek naar de vermiste molenaar. Die bleek zich uiteindelijk op de luizolder in, relatieve, veiligheid te hebben gebracht. Het evacueren van de molenaar was voor de brandweermensen in de met een dikke bijna ondoordringbare rook volhangende molen en via de smalle, stijle, trappen, een hele opgave en uitdaging.

Twee andere brandweerteams moesten ondertussen op de begane grond het vuur bestrijden en op de meelzolder (via de molenberg) voorkomen dat de brand de kans kreeg naar de bovenliggende zolders door te slaan. Deze klus werd door de brandweermensen snel en vakkundig geklaard.

De evaluatie over het verloop van de oefening na afloop maakte wederom duidelijk dat de brandweermensen de oefening als zeer zinvol en zeer leerzaam hadden ervaren. Zeker de orientatie van brandweermensen in een met dichte rook volhangende molen met bovendien alleen maar ronde muren is een moeilijke opgave die geoefend moet worden. Ook de evacuatie van slachtoffers over de vele, smalle en stijle trappen, waarbij de brandweermensen ook nog eens door de persluchtcylinders op de rug in hun bewegingen worden belemmerd, is een hele uitdaging.

Na afloop van de oefening maakte de hele ploeg een rondleiding (nu zonder door een dichte rook in het zicht gehinderd te worden) door de molen.

Een belangrijke brief

Een belangrijke brief

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag viel hij op de deurmat. De brief waarin het Weerter college van Burgemeester en wethouders officieel aan de Molenstichting Weerterland meedelen dat verkoop van de 4 gemeentelijke molens van de baan is.
Een brief aan de Stichting die niet zomaar in het archief mag verdwijnen maar die het waard is om in te lijsten!

In de brief deelt het Weerter stadsbestuur niet enkel mee dat een eventuele verkoop van de molens niet meer aan de orde is. Ook wordt terecht geconstateerd dat de molens in Weert zich in een groeiend draagvlak mogen verheugen. En dat dit mede een direct gevolg is van de ontplooide activiteiten en de inzet van alle vrijwilligers die bij de Molenstichting Weerterland betrokken zijn.

Wij zijn dan ook erg verheugd vooral met de afsluitende zin: Graag blijven wij met uw stichting en de Molenstichting Limburg samenwerken in het belang van de molens. Een samenwerking waarvoor wij als Molenstichting Weerterland voor de volle honderd procent open staan.