Molenfilm en molenclip

Project wervingscampagne: Molens zijn helemaal 2016/2017/2018……

Problematiek:

Molenstichting Weerterland beheert vier monumentale windmolens in Weert en zet zich in voor het laten draaien, malen en openstellen voor het publiek van alle windmolens in Weert.

De Molenstichting Weerterland is een vrijwilligersorganisatie met binnen onze gelederen vrijwillige molenaars, molengidsen, molenklussers en bestuursleden.

Alleen vrijwillige molenaars mogen een molen bedienen en ze zijn de kapitein(s) op de molen. Waken ook over de veiligheid.

Molengidsen ontvangen bezoekers en leiden die (al dan niet samen met de molenaars) veilig in de molens rond en zijn verder gastvrouw/heer op de molen, zorgen voor de molenwinkel en houden de veiligheid in en rond de molen in de gaten. Ook kunnen ze activiteiten op de molens organiseren.

Molenklussers verzorgen het (vele) dagelijks klein onderhoud aan de molen en realiseren kleinere of grotere verbeteringen in, aan of bij de molens. Groot onderhoud en specifiek onderhoud wordt door professionele molenmakers uitgevoerd.

Het bestuur verzorgt het beheer van de molens (in opdracht van de gemeenteraad van Weert), probeert financiële middelen te vergaren, organiseert molenactiviteiten in samenwerking met de molenaars en molengidsen en zorgt voor PR, promotion e.d.

Voor iemand vrijwillige molenaar (alleen een gediplomeerd vrijwillig molenaar mag een molen bedienen) kan worden, is een opleiding van 2 tot 3 jaar vereist. Deze opleiding wordt verzorgd door het Gilde van Vrijwillige Molenaars (landelijke organisatie) en het examen vrijwillige molenaar dat uit twee cessies bestaat) wordt afgenomen door de Vereniging De Hollandsche Molen.

Daarnaast kunnen vrijwillige molenaars zich verder bekwamen als bv korenmolenaar via aanvullende, landelijke, cursussen. Ook kan een molenaar, na minstens 3 jaar ervaring te hebben, instructeur-molenaar worden bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Vrijwillige Molengidsen krijgen een opleiding via Molenstichting Weerterland. Deze opleiding duurt minimaal 8 ochtenden. Onderwerpen als ontwerp en werking van een windmolen, soorten en functies van windmolens, technische benamingen van de belangrijkste onderdelen van de molen maar ook de geschiedenis van een molen, de plaats van een molen in de samenleving, weer en veiligheid komen daarbij uitgebreid aan de orde. Net als de techniek van het verzorgen van een rondleiding of presentatie.

logo vrijwilliger

Molenstichting Weerterland ervaart al enkele jaren dat het steeds moeilijker wordt om mensen over de streep te trekken om vrijwilliger bij de molenstichting te worden. Ook worden de eisen en voorschriften steeds strenger en strikter en zijn er meer mensen nodig om aan die strengere normen te kunnen voldoen.

Voor het laten draaien van een molen (zonder bezoek) zijn telkens minimaal 2 vrijwillige molenaars noodzakelijk of één molenaar en één molenaar in opleiding vereist.

Voor het draaien/malen én bezoekers op een molen toelaten zijn minimaal één gecertificeerd molenaar, één molenaar in opleiding of een hulpmolenaar en één molengids vereist.

Zijn er niet voldoende vrijwilligers beschikbaar dan blijven de molens dus op slot voor bezoekers of kan er niet gedraaid en gemalen worden.

Molenstichting Weerterland telt momenteel:

 • 12 vrijwillige molenaars (leeftijd 45 tot 83 jaar)
 • 5 vrijwillige molenaars in opleiding (leeftijd 35 tot 65 jaar)
 • 5 molengidsen (leeftijd 63 tot 75 jaar)
 • 4 molenklussers (leeftijd 62 tot 77 jaar)
 • 6 bestuursleden van de molenstichting (leeftijd 64 tot 73 jaar)

Conclusie: we hebben met een toenemend vergrijzende organisatie te maken. Dat vraagt om maatregelen.

We hebben als Molenstichting Weerterland de komende 5 tot 10 jaar een actuele behoefte aan

 • 5 tot 8 extra vrijwillige molenaars (mannen en vrouwen)
 • 8 tot 12 vrijwillige molengidsen (mannen en vrouwen)
 • 3 tot 5 molenklussers (mannen en vrouwen)
 • 5 tot 10 bestuursleden (mannen en vrouwen)

Bij de bovenstaande aantallen is rekening gehouden met de uitstroom de komende 2 tot 3 jaar (vanwege hoge leeftijd van sommige vrijwilligers) van minimaal 2 tot 4 vrijwillige molenaars en minimaal 3 molengidsen.

Komen er extra taken op ons af of worden veiligheidseisen aangescherpt, dan betekent dit dat er nog meer mensen nodig zijn.

Ook leeft er een duidelijke wens bij het publiek om de molens vaker open te stellen en de molens ook voor activiteiten te kunnen gebruiken.

Ook is er in de vakantiemaanden (crocusvakantie, herfstvakantie en in de zomermaanden juli/augustus) een toenemende wens om dagelijks minstens één molen geopend te hebben tbv toeristen en dagjesmensen in de regio.

Op korte termijn (een tot drie jaar) zoeken we dus minimaal

 • 2 tot 3 vrijwillige molenaars die de opleiding gaan beginnen
 • 5 extra molengidsen.
 • 3 nieuwe (extra) bestuursleden

Zonder voldoende vrijwilligers kunnen wij onze molens echter op de middellange termijn niet blijvend openstellen of staan, nog erger, de molens stil.

 

615xc828uKL._SL1001_-001

Campagne Molens zijn helemaal 2016 (en volgende jaren)

Probleem bij de werving van vrijwilligers voor de molens is dat molens in de opinie een wat stoffig, ouderwets imago hebben. Molens liggen niet voor op het netvlies bij mensen die zich op een leuke vrijwilligerstaak oriënteren.

Molens zijn niet sexy, molens worden niet direct in verband gebracht met een ‘event’ en beleving.

En aan molens kleeft een beeld van ingewikkelde, complexe techniek en zwaar vuil werk waardoor juist vrouwen zich niet onmiddellijk tot vrijwilligerswerk bij molens voelen aangetrokken.

Daarom komen molens ook niet direct in beeld wanneer mensen denken over het gaan doen van vrijwilligerswerk.

Met de Campagne Molen zijn helemaal 2016 (werktitel) willen we trachten het verkeerde en verouderde beeld over de windmolens bij te stellen. In de hoop zo uiteindelijk voldoende nieuwe vrijwilligers te kunnen trekken om de windmolens, ook op de langere termijn, open te kunnen houden en te kunnen laten draaien.

Daarbij richten we ons specifiek op vrouwen, mensen in de categorie van 30-45 jaar,

Plan van aanpak:

Een wervende documentaire (film) voor vertoning bij verenigingen, scholen, bedrijven, instellingen waarin in ca 20 minuten duidelijk een modern beeld van de molens wordt geschetst. We maken de molens hip.

Daarnaast komt er een korte, flitsende, modern ogende promotiefilmpje (max 3 minuten) waarin de molen flitsend snel en pakkend wordt neergezet (een film met de snelheid van draaiende wieken bij windkracht zes) voor presentatie op websites als MLA, Weert de Gekste en Met ons in Weert en op een groot beeldscherm op onze molens en tijdens exposities of evenementen zoals braderie, paardenmarkt, cultureel lint e.d.

Want molens zijn, naast de bekende wat stoffige maar nog altijd wel correcte beelden over molens van oude ambachten, vakmanschap, materieel en immaterieel cultureel erfgoed, vooral ook:

 • Duurzaamheid
 • Windenergie
 • Ontmoetingen
 • Biodiversiteit
 • Gezonde en verantwoorde voeding (Spelt, Glutenvrij)
 • Weer
 • Techniek
 • Toerisme
 • Cultuur

Allemaal kenmerken die heel actueel en helemaal  2016 zijn.

De kosten

Documentaire ca 20 minuten (door 2 vrijwillige cineasten)                         € 2.000

Flitsende molenclip ca 3 minuten (professioneel vervaardigd)                   € 2.500

Vertoning clip op MLA TV (midden Limburg breed) 26 x                             € 1.500

Banner op MLA en Weert de Gekste met link naar clip (1 jaar)                   € 1.000

 

Gedachte financiering

Eigen bijdrage Molenstichting Weerterland

Als Molenstichting Weerterland kunnen we uit eigen middelen in het project € 1.000,– inbrengen.

Via het participeren in de documentaire door bedrijven en bijdragen van bv toeristisch bedrijfsleven hopen we € 1.000,– extra middelen speciaal voor dit project te verwerven.

Via sponsoring en subsidies hopen we zo’n € 5.000,– te verwerven.

De mogelijkheid om via crowdfunding middelen te vergaren voor dit project wordt nadrukkelijk bekeken.

Mogelijke subsidiegevers:

 • Samenfonds 0495
 • Prins Bernhard cultuurfonds
 • Oranjefonds
 • Bankgiroloterij Molenfonds
 • Gemeente Weert
 • Provincie Limburg
 • Rabobankfonds

 

 

Het jaarbudget van de molenstichting beloopt:

Gemeentelijke subsidie voor de totale organisatie en klein onderhoud  € 5.000,–

Inkomsten uit fooienpotjes jaarlijks ca                                                                  €    750,–

Jaarbijdragen Molenvrienden ca                                                                              € 1.500,–

Diverse toevallige baten ca                                                                                       € 1.000,–