Lopende Actie

ce3b04b6-bc20-11e4-89cb-ab69e483e8bf

Molenstichting Weerterland is bij het realiseren van plannen en projecten voor een belangrijk deel afhankelijk van financiële steun van derden. Vooral voor het uitvoeren van het geplande groot onderhoud (Periodiek Instandhouding Programma), eventueel noodzakelijke reparaties en voor de noodzakelijke grotere restauraties doen wij daarvoor een beroep op subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente.

Het kleinere reguliere (dagelijks) onderhoud, het bekostigen van verbeteringen en kleinere reparaties aan de molens, het inrichten en bijhouden van de buitenomgeving van de molens en voor het realiseren van projecten zoals het verbeteren van de bewegwijzering naar onze molens zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van steun van het lokale en regionale bedrijfsleven, van fondsen en van particulieren. 

Daarmee is veel geld gemoeid. Gemiddeld kost een molen, over een reeks van jaren, per jaar aan groot en klein onderhoud en reparaties € 15.000,–.

Een groot bedrag. Maar zeker hier geldt: alle beetjes helpen.

U kunt ons op  verschillende manieren helpen. Als Molenvriend met een jaarlijkse bijdrage of éénmalig. U moet ook nog weten dat Molenstichting Weerterland ANBI stichting is. Dat betekent voor u dat u, indien u aan de voorwaarden voldoet, uw steun aan de Molenstichting Weerterland fiscaal mag aftrekken.

Molenvriend worden kan hier:

Molenstichting Weerterland éénmalig steunen kan hier:

Vastleggen in volledig scherm 5-12-2018

Steun het behoud van de Weerter molens

Online shoppen en de Weerter molens steunen kan hier:

Kijk hier maar eens welke werkzaamheden op onze molens dit jaar worden uitgevoerd of voor de komende jaren zijn gepland:

meten-met-je-smartphone

Daarom grijpen wij alle mogelijkheden en kansen aan om financiële steun voor onze activiteiten te verkrijgen. Ook via campagnes als Rabobank Samen Sterker, GoededoelShop.nl en lokale en regionale acties als Greep naar de Hoorn en het 0495fonds.

Verder doen wij een beroep op particulieren om ons als Vriend van de Weerter molens te steunen.

Op de volgende pagina’s ziet u informatie over onze actuele lopende acties en campagnes.

Mogen wij ook op uw steun rekenen?

Vastleggen in volledig scherm 6-11-2014 090019

call2action_final

Vastleggen in volledig scherm 23-9-2015 171540.bmp